NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

VISISONOR

organisatie/i_165/VisisonorMediaProductions.jpg

Visisonor Media Productions

inleiding

Stichting Visisonor Media Productions is gevestigd in Almere. Blokfluitist en multimediakunstenaar Jorge Isaac is artistiek leider. Het zakelijk leiderschap deelt hij met Esra Pehlivani. Visisonor verzorgt voorstellingen, onderzoeksprojecten en installaties met een interdisciplinair karakter waarbij de muziek steeds de motor vormt. Uitgangspunten zijn volgens de aanvraag 'innovatie, durf, kwaliteit, nieuwe concepten voor kamermuziek en technisch voorhoedewerk voor de toepassing van elektronica in de hedendaagse muziekwereld'.
Visisonor ziet interdisciplinariteit en kunstvormoverstijgende samenwerkingen als inspiratiebron. Visisonor wil bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van expressie in de hedendaagse muziek, door technologie als een organische component van de uitvoering te gebruiken. De ensembles Black Pencil (Jorge Isaac, blokfluit; Matthijs Koene, panfluit; Esra Pehlivani, altviool; Marko Kassl, accordeon; Enric Monfort, slagwerk) en Duo MARES (Esra Pehlivani, altviool; Marko Kassl, accordeon) spelen een sleutelrol in de projecten van Visisonor. Door in alle producties gebruik te maken van verschillende disciplines en uiteenlopende media, beoogt Visisonor producties te maken die 'eigenzinnig en onderscheidend zijn, avontuurlijk én toegankelijk'.
In de aanvraag beschrijft Visisonor vier projecten: als eerste 'Commedia', een concert/voorstelling door Black Pencil, geïnspireerd door de commedia dell'arte, waarin nieuwe composities van onder meer Guus Janssen, Florian Maier en Vanessa Lann samengaan met improvisaties en een (lichte) enscenering. Het tweede project, 'L'état c'est moi', is een concert/voorstelling geïnspireerd door Franse dansvormen. Duo MARES speelt hierin nieuwe werken van onder meer Arnoud Noordegraaf en Joey Roukens. Ten derde 'Apicius', een interdisciplinaire voorstelling voor een blokfluitist, twee dansers, video en elektronica, gebaseerd op het delirium van de Romeinse kok Apicius (circa 25 voor Christus). De video weerspiegelt zijn hallucinerende dromen. Roderik de Man schrijft de muziek. Als vierde project heeft Visisonor de installatie 'Virtual G' beschreven: een doorlopende voorstelling van zeven minuten over illusie en werkelijkheid gebaseerd op het totaaltheaterconcept van Walter Gropius en virtual reality.
Visisonor vraagt subsidie aan om in de jaren 2013 en 2014 totaal 68 voorstellingen te realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 61.000 euro per jaar.

Visisonor ontving zowel voor de periode 2009-2010 (58.000 euro per jaar) als voor de periode 2011-2012 (52.000 euro per jaar) een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Visisonor als voldoende. In de afgelopen jaren heeft Visisonor (en de daarin opererende ensembles Black Pencil en Duo MARES) zich in diverse projecten getoond aan het publiek. De commissie beoordeelt het vakmanschap dat tot uiting komt in deze concerten/performances als wisselend: zo heeft zij waardering voor het spel van een aantal van de individuele musici, maar kennen de opnames van Duo MARES volgens de commissie enkele onzuivere en ongelijke passages. Daarnaast vindt zij de kwaliteit van de theatrale effecten en de multimediaonderdelen van de concerten tegenvallend. Op basis van vorige aanvragen was de verwachting dat Visisonor zou komen tot een werkelijke integratie van muziek en multimedia. Een dergelijk samensmelten ziet de commissie niet terug op het podium. Dit doet af aan de zeggingskracht van de performances.
De plannen die Visisonor voor de komende jaren voorlegt vindt de commissie veel te mager uitgewerkt. Zodoende heeft zij weinig vertrouwen in zeggingskracht en de oorspronkelijkheid van de projecten. Zo suggereert het project 'Commedia' een thematisch/theatrale uitwerking van de commedia dell'arte, maar mist de commissie informatie over de enscenering. Een regisseur wordt niet genoemd. Gezien de eerdere performances van Black Pencil is de commissie er niet van overtuigd dat Visisonor dit op eigen kracht zal uittillen boven een 'regulier' nieuwe-muziekconcert. Hetzelfde soort kanttekeningen zet de commissie bij de productie 'Apicius', waarin dans een belangrijke rol speelt: een naam van een choreograaf is niet gegeven. De beschrijving van de installatie 'Virtual G' is hier nog zodanig basaal dat de commissie zich geen onderbouwd oordeel kan vormen.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Visisonor als zwak. Hoewel de commissie waardering heeft voor de zelfredzaamheid van de organisatie, constateert ze dat dit aspect van het werk van het ensemble niet professioneel genoeg is georganiseerd.
Vooral de bedrijfsvoering kan flinke verbetering gebruiken. De commissie constateert bijvoorbeeld dat de jaarverslaglegging die de aanvrager aan haar heeft voorgelegd niet kloppend is. Zo sluit de balans uit de jaarrekening 2011 niet aan op de winst- en verliesrekening. Daarbij mist zij in het bestuur van het ensemble diverse expertises. Het bestuur bestaat nu volledig uit vooraanstaande musici, maar bestuursleden met een andere achtergrond ontbreken. Zakelijke kennis in het bestuur is essentieel om een volgende stap in de professionalisering van de organisatie te kunnen zetten.
Uit de aanvraag en uit de praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat Visisonor moeite heeft om logische tournees te boeken. Er wordt vaak voor een zeer klein aantal concerten naar het buitenland gereisd en het aantal speelbeurten per project in Nederland is zeer beperkt. Een betere planning en verkoop van de concerten kan volgens de commissie leiden tot een efficiëntere inzet van middelen. De commissie heeft waardering voor de plannen die Visisonor heeft om overige eigen inkomsten te werven. Uit de aanvraag spreekt een initiatiefrijke houding en veel motivatie om deze inkomsten te verhogen. Het begrote bedrag aan overige eigen inkomsten is realistisch in het licht van de resultaten uit de afgelopen jaren.
De gemiddelde uitkoopsom per concert heeft in de afgelopen drie jaar flink geschommeld. Het bedrag per concert dat nu wordt begroot is zo bezien aan de hoge kant, vooral omdat de commissie het marketinggedeelte van de plannen niet overtuigend vindt. Zo maakt de aanvraag niet goed duidelijk hoe Visisonor zich onderscheidt van andere, vergelijkbare gezelschappen. De eigen praktijk wordt beschreven, maar een blik naar buiten ontbreekt. Een goede positionering is noodzakelijk als startpunt voor een effectieve marketingstrategie. De doelgroepsegmentatie kan de commissie slechts deels overtuigen. De nieuwe focus op amateurmusici vindt zij verstandig. Het streven om een jongere doelgroep te bereiken ziet de commissie als minder realistisch: de aanvraag stelt 'jongeren' voor als één groep. Deze groep is echter zo breed dat dit de marketing niet verder helpt.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Visisonor draagt in ruim voldoende mate bij aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland. Hoewel hedendaagse muziek ook door BIS-instellingen met enige regelmaat wordt gebracht, is er toch sprake van een beperkt aanbod op dit terrein. Het werk van Visisonor is echter niet uniek: Het soort concerten/performances dat Visisonor brengt, onderscheidt zich niet wezenlijk van andere aanbieders in de hedendaagse muziek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Ondanks het kleine aantal concerten dat Visisonor wil geven in 2013 en 2014, beoordeelt de commissie de bijdrage van de stichting Visisonor aan de spreiding van de podiumkunsten als ruim voldoende. Visisonor is gevestigd in Almere, dus buiten de vier grote steden. De aanvraag en het verleden van Visisonor laten echter zien dat het aantal activiteiten dat daar plaats heeft gevonden en zal plaatsvinden zeer beperkt is. Dit levert dus geen bijzondere bijdrage aan de spreiding op. De concerten van Visisonor vinden voor het grootste deel plaats buiten de vier grote steden. Daarmee wordt wel een bijdrage geleverd aan de spreiding van het aanbod over het land.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Visisonor heeft geen financiële bijdrage bij provincie of gemeente aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Visisonor niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 122.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000