NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ZIJLSTRA

Blauwe Zomers B.V.

inleiding

Blauwe Zomers BV is de organisatie van zanger/trompettist Jeroen Zijlstra en heeft als hoofddoelstelling het produceren en verkopen van cd's en het produceren van de muzikale projecten rondom de band Zijlstra. Na vijftien jaar als visser op de Noordzee te hebben gevaren, trok Jeroen Zijlstra naar Amsterdam om zich full time aan zijn muziek te wijden. In 1998 formeerde hij samen met saxofonist Rutger Molenkamp de band Zijlstra, bestaande uit louter jazzmuzikanten. Zijlstra weet zich volgens de aanvraag als een van de weinige bands succesvol in het theater te presenteren met een combinatie van jazz, pop, blues en poëzie.
In de aanvraag wordt voor de beschrijving van het artistieke profiel en de positionering gewezen op enkele citaten uit dagbladen. Zo schreef De Volkskrant: "De band rond zanger/trompettist Jeroen Zijlstra heeft van Nederlandse kleinkunst-jazz een interessant genre gemaakt, met eigenlijk maar een deelnemer: Zijlstra". De Telegraaf typeerde de muziek als 'maritieme kleinkunstjazz'. De programma's van Zijlstra zijn opgebouwd met eigen muziek en teksten, waarbij de teksten worden gekenmerkt door de wijze waarop met behulp van metaforen gevoelens worden overgebracht. Deze dubbele lagen zorgen er volgens de aanvraag voor dat veel mensen zich kunnen identificeren met Zijlstra's persoonlijke verhaal. Zijlstra beschrijft de positie van de band binnen het podiumkunstenaanbod door te wijzen op de verwantschap met enkele andere singer-songwriters in Nederland, onder wie Maarten van Roosendaal, Stef Bos, Ramses Shaffy en Gerard van Maasakkers.
ZIjlstra zal in seizoen 2012-2013 op tournee gaan met de reprise van 'Samen in Zee', een ode aan Nederlands grootste singer-songwriter Ramses Shaffy met eigen teksten en muziek van Jeroen ZIjlstra. 'Samen in Zee' duidt niet alleen op de titel van een van Shaffy's liedjes, maar tevens op de toevoeging van zangeres Lydia van Dam aan de band, waarmee in de geest van Ramses Shaffy & Liesbeth List duetten van Zijlstra worden vertolkt. Daarnaast zal in de periode 2013 tot 2015 een productie worden gespeeld onder de titel 'Nieuws van Twee Kanten', waarbij de samenwerking wordt gezocht met verschillende artiesten uit het vakgebied. Zijlstra nodigt collega-artiesten uit om een aantal keer met hem het podium te delen. Per seizoen wordt er op basis van beschikbaarheid een indeling gemaakt van de gasten. Elke gast vult samen met de band een voorstelling met werk dat op elkaar en door elkaar geïnspireerd is, waardoor elke avond een unieke mix ontstaat. Er wordt gedacht aan vier of vijf gasten die ieder vijf tot tien voorstellingen met Zijlstra meedoen. In de aanvraag worden onder meer Maarten van Roosendaal, Stef Bos, Tjitske Jansen en Piter Wilkens genoemd.
Zijlstra wil in 2013 45 en in 2014 vijftig concerten realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 103.750 euro per jaar.

Zijlstra heeft in de periode 2009-2012 geen meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen. Er is in deze periode wel tweemaal een productiesubsidie toegekend: voor het programma 'Liefde en Dorpsgevoel' en voor 'Samen in Zee'.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Zijlstra als voldoende. Zij vindt het vakmanschap van de musici van een goed niveau en Jeroen Zijlstra beschouwt zij als een goede songwriter. De programma's die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd worden gekenmerkt door een sterke zeggingskracht, maar de commissie is van mening dat de muziek in zijn idioom niet getuigt van een hoge mate van oorspronkelijkheid.
Bij de beoordeling van de plannen voor de periode 2013-2014 valt op dat de tot nu toe gevolgde werkwijze in grote lijnen wordt voortgezet, met ieder seizoen een nieuwe productie of een reprisetournee in het schouwburgcircuit. Het project 'Nieuws van Twee Kanten' is in de aanvraag niet uitgewerkt in een heldere muzikale of thematische vorm en is in de ogen van de commissie slechts een format voor samenwerking met andere artiesten. Er zijn nog geen concrete afspraken vastgelegd met de gastartiesten, noch zijn er gezamenlijke artistieke ideeën beschreven in het plan anders dan het uitgangspunt van wederzijdse inspiratie. De commissie kan zich hierdoor geen beeld vormen van de voorstellingen die deze werkwijze zal opleveren, ook omdat de keuze voor de gasten niet is toegelicht.
Een nieuw fenomeen in de artistieke ontwikkeling van Zijlstra is de ontwikkeling van de opera 'Springtij', op een libretto van Frans van Deursen. Overigens merkt de commissie op dat, hoewel deze voorstelling pas vanaf 2015 zal worden uitgevoerd, zij het in dit geval problematisch vindt dat de aanvraag nog geen concrete informatie bevat over de vorm en de inhoud van deze productie, afgezien van de namen van de componisten en de librettist. Dat is met name van belang omdat uit het plan blijkt dat Zijlstra met de aankondiging van het programma anticipeert op een totaal nieuwe fase in zijn artistieke ontwikkeling: de productie zal specifiek voor de grote zalen worden ontwikkeld, terwijl Zijlstra tot op heden met name in de kleine en middelgrote zalen heeft gespeeld. Doordat dit in de aanvraag niet vergezeld gaat van een artistieke visie is de commissie er niet van overtuigd dat sprake is van een realistisch toekomstperspectief.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap dat in deze aanvraag naar voren komt als zwak. Volgens het plan is sprake van een gestaag groeiend publiek, maar uit de verantwoorde cijfers over de afgelopen jaren blijkt juist het tegenovergestelde. Waar in 2009 nog in totaal 9.357 bezoekers werden geteld, was dat in 2011 teruggelopen tot 5.860. Hoewel deze terugloop een direct gevolg is van de krimp in het aantal concerten is in absolute zin sprake van een forse afname van het publieksbereik. Zijlstra werkt meestal met podia samen op basis van een garantiesom in combinatie met een partagedeal. In de aanvraag wordt opgemerkt dat het niet lukt om met de netto recette structureel boven de garantiesom uit te komen. Zijlstra verwacht dat de garantiebedragen de komende vier jaar verder onder druk komen te staan, waardoor de risico's toenemen en subsidie nodig is om teruglopende inkomsten te kunnen opvangen. De commissie vindt het vanuit het oogpunt van ondernemerschap niet sterk dat de subsidiebehoefte wordt onderbouwd vanuit de noodzaak om een afbrokkelende marktpositie te compenseren. Bovendien kan zij de reflectie over de marktontwikkelingen niet volgen: als daadwerkelijk sprake is van een gestaag groeiend publiek, dan zou Zijlstra meer risico kunnen nemen in plaats van minder, aangezien in dat geval per saldo de publieksinkomsten toenemen. Het is in dit verband moeilijk te verklaren dat de instelling in de tekst van de aanvraag rekent op minder inkomsten, terwijl de begroting uitgaat van een toename van de gemiddelde publieksinkomsten per voorstelling. Dat wekt twijfel over het realiteitsgehalte van de begrote inkomsten. De commissie is kritisch over het feit dat er geen overige private bijdragen zijn begroot, afgezien van de eigen bijdrage in de kosten van cd-producties die bij deze post is vermeld.
Verder is er volgens de commissie geen sprake van een strategisch marketingbeleid. Zo zijn de doelgroepen niet beschreven en blijft het plan steken in enkele algemene observaties over potentieel publiek en de vaststelling dat er in Noord-Holland meer publiek wordt bereikt dan elders. Hieruit volgt echter geen beleid waarin een relatie wordt gelegd tussen doelstellingen en een gericht gebruik van marketinginstrumenten. De aanvraag bevat geen informatie over de wijze waarop expertise op het gebied van ondernemerschap binnen Blauwe Zomers BV is gewaarborgd.
Het aandeel materiële lasten op de begroting neemt fors toe in vergelijking met voorgaande jaren. In de toelichting op de begroting is wel onderbouwd welke kosten hieronder vallen, maar er is niet uitgelegd wat de reden is voor de stijging.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van deze aanvraag aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat in de producties de uitvoering van jazz en cross-overs tussen jazz en andere genres centraal staat. Daarmee behoort de stichting tot een relatief beperkte groep van instellingen die verantwoordelijk zijn voor dit type aanbod op de diverse podiumcircuits. De producties van Zijlstra zijn volgens de commissie binnen deze groep echter niet uniek te noemen.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van deze aanvraag aan de geografische spreiding van het aanbod als ruim voldoende. Zij overweegt daarbij dat Blauwe Zomers BV is gevestigd in Amsterdam, wat geen meerwaarde met zich meebrengt voor de spreiding. Het aandeel aan concerten dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is echter relatief groot. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de spreiding van het aanbod.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Er is geen sprake van een subsidieaanvraag bij provincie of gemeente door Blauwe Zomers BV voor de periode 2013-2016.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Blauwe Zomers BV niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 207.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000