NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

AMSTERDAMSE CELLO BIENNALE

organisatie/i_2059/AmsterdamseCelloBiennale.jpg

Amsterdamse Cello Biënnale

inleiding

De Amsterdamse Cello Biënnale is een negen dagen durend evenement dat tweejaarlijks plaatsvindt in het Muziekgebouw aan ’t IJ en het Bimhuis. Het wordt geleid door initiatiefnemer Maarten Mostert, cellist, docent en tevens medeoprichter van Amsterdam Sinfonietta. De Biënnale wil ontmoetingsplaats en bron van inspiratie zijn voor cellisten en muziekliefhebbers uit de hele wereld. Het festival richt zich op een breed publiek, van celloliefhebbers en bespelers (op amateur- en professioneel niveau) tot culturele omnivoren. In 2010 trok de Biënnale 21.000 bezoekers voor zo’n zeventig evenementen, waaronder dertien wereldpremières en negen Nederlandse premières. Het festival positioneert zich als het grootste en belangrijkste cellofestival ter wereld en als het grootste evenement dat plaatsvindt in het Muziekgebouw aan 't IJ.
De Cello Biënnale stelt zowel nieuwe als klassieke (cello)muziek centraal. Gelouterde professionals vinden er een aansprekend podium, maar ook stelt het festival zich als opdracht jong talent te stimuleren, van kinderen die net de cello leren bespelen tot bijna afgestudeerde conservatoriumstudenten. Daartoe beschikt het festival over een aantal instrumenten, waarvan het Nationaal Cello Concours voor gevorderde cellostudenten het belangrijkste is. Daarnaast zijn er masterclasses voor cellostudenten, een gevarieerd concertprogramma, het Mega KCO met 140 cello spelende kinderen, een voortraject op Amsterdamse basisscholen en een randprogramma met workshops, lezingen, debatten, muzikale experimenten, cd-presentaties en een informatiemarkt met instrumentenbouwers en strijkstokkenmakers. Het festival geeft compositieopdrachten aan Nederlandse en buitenlandse componisten, die onder andere een concoursstuk componeren dat deelnemers aan het Nationaal Cello Concours moeten opvoeren.
Tijdens de Biënnale is er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat iets te doen rond de cello in Muziekgebouw aan ‘t IJ, van de bijeenkomst Bach & Breakfast in de ochtend tot – in de weekends – het Late Night concert in het Bimhuis. In 2012 wordt het slotevenement Cello Coupé geïntroduceerd. Voor het eerst wordt in 2012 ook samengewerkt met de Kronberg Academy (Duitsland), waarvan studenten een concert geven. Ook wordt de Kronberg Academy Master Class Prize in het leven geroepen, die de drie finalisten van het Nationaal Cello Concours in staat stelt masterclasses te volgen in Kronberg. Deze samenwerking wordt in latere edities gecontinueerd.
Aan de Amsterdamse Cello Biënnale werken toporkesten en topmusici mee als het Orkest van de 18e Eeuw, Amsterdam Sinfonietta, Asko/Schönberg Ensemble, het Nederlands Blazers Ensemble, het Nieuw Ensemble, het Nederlands Philharmonisch Orkest, Holland Symfonia, het Orkest van het Oosten en het Residentie Orkest. Zo’n dertig cellisten uit het buitenland maken er hun opwachting. Het Nationaal Cello Concours werkt samen met een groeiende kring van Nederlandse concertorganisaties en festivals die de laureaten na het concours gelegenheid bieden concerten te geven. Ook bestaat er onder andere een samenwerking met het conservatorium in Amsterdam, waarvan vrijwel alle cellostudenten meedoen aan de Biënnale of het Concours, en met de overige Nederlandse conservatoria.

De Amsterdamse Cello Biënnale wordt niet structureel gesubsidieerd. De Biënnale ontving de afgelopen edities wel projectsubsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en subsidie uit de Evenementenregeling van de gemeente Amsterdam. Het Fonds Podiumkunsten heeft de Biënnale afgelopen edities ondersteund vanuit de programmeringsregeling voor festivals.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de kwaliteit van de Amsterdamse Cello Biënnale als goed. In drie edities is de organisatie erin geslaagd hét wereldwijd belangrijkste cellofestival neer te zetten. De kwaliteit van de professionele uitvoerenden staat buiten kijf en het programmeringsprofiel van het festival noemt de commissie inspirerend. Met het dagelijkse randprogramma en de concertprogramma’s die na elkaar staan geprogrammeerd ontstaat een festival waar bezoekers desgewenst van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kunnen verblijven om zich onder te dompelen in muziek met de cello. Tegelijk wordt door het concours en de masterclasses jong talent gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Aan het concours nemen getalenteerde studenten deel en de compositieopdrachten leiden tot interessant nieuw werk. De commissie signaleert dat publieks- en vakonderdelen op de Biënnale een goed evenwicht hebben gevonden, waarbij sprake is van een natuurlijke overloop. Dat maakt dat het evenement op zowel vakgenoten als liefhebbers aantrekkingskracht uitoefent.
Wel merkt de commissie op dat de organisatie enigszins veilig programmeert. De Biënnale biedt nog weinig plek voor nieuwe en avontuurlijker muziek en hoewel ze in haar aanvraag aangeeft ook ruimte te bieden aan pop en jazz vindt de commissie dat aan die plannen weinig concrete invulling wordt gegeven. In de cross-overs met andere podiumkunsten, zoals de dans, maakt het festival charmante, maar vrij voor de hand liggende keuzes. Een festival dat zoveel bezoekers naar Muziekgebouw aan ‘t IJ trekt zou volgens de commissie iets meer durf mogen hebben om ook kwalitatief risicovoller werk te programmeren.
Desondanks vindt de commissie dat er sprake is van een goed opgezet festival voor vakmensen en publiek, waar bovendien vele musici van naam hun opwachting maken met kwalitatief sterke uitvoeringen. De commissie constateert dat de Amsterdamse Cello Biënnale in positieve zin aan het zoeken en aan het groeien is. Zijn blik op de toekomst wekt bij de commissie een groot vertrouwen.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende. De Amsterdamse Cello Biënnale biedt een state of the art op het gebied van cellomuziek en fungeert als een van de belangrijkste cello-evenementen ter wereld, dat goed wordt bezocht door internationale professionals. Het randprogramma biedt hen tevens een interessante verdieping.
De commissie is positief over het concours. Finalisten krijgen een goede stimulans aangereikt in de vorm van een serie optredens op Nederlandse podia. Ook mogen ze masterclasses volgen bij de prestigieuze Kronberg Academy in Duitsland. De coaching die ze ontvangen zal worden aangescherpt in samenwerking met het Liszt Concours en de Young Pianist Foundation en kan zodoende bijdragen aan hun verdere ontwikkeling als cellist. Tot slot draagt de Cello Biënnale bij aan de ontwikkeling van repertoire door het verstrekken van compositieopdrachten.
Het festival in combinatie met het concours draagt volgens de commissie bij aan de zichtbaarheid van de cello. Wel constateert de commissie dat de Biënnale door haar specifieke focus op dit instrument een beperkte rol speelt voor de ontwikkeling van de podiumkunsten in bredere zin.

Ondernemerschap
goed
Het ondernemerschap van de Amsterdamse Cello Biënnale beoordeelt de commissie als goed. De organisatie staat er financieel gezond voor en geeft een duidelijk beeld van de financieringsmix van afgelopen edities en de financieringsmogelijkheden voor de komende jaren. Daarbinnen zal de private subsidiëring geleidelijk afnemen omdat steun van private fondsen naar verwachting afloopt en zullen sponsoring en mecenaat toenemen. De organisatie geeft in haar plan echter geen verdere uitwerking van haar voornemen om een grote jaarlijkse sponsor te gaan vinden, waardoor de commissie er niet zonder meer op vertrouwt dat dit zal lukken. Ook de opvatting van het festival dat het de toegangsprijzen niet kan verhogen ziet de commissie onvoldoende onderbouwd. Verder valt op dat de marketingkosten vrij hoog zijn in relatie tot de publieksinkomsten. De samenwerking op dit vlak met het Muziekgebouw aan ’t IJ en Festival Classique ziet de commissie niet vertaald in lagere begrotingsposten. Wel vindt zij dat er sprake is van een goede marketingmix, met interessante publieksacties met grote bedrijven en Sneak Previews in de tussenliggende jaren. Het festival laat een goede publieksontwikkeling zien en wil met een stevige marketing de komende periode een verdere publiekstoename realiseren. Gezien de groei van het festival tot nu toe spreekt de commissie haar vertrouwen erover uit dat deze publieksgroei zal slagen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie vindt dat de activiteiten van de Amsterdamse Cello Biënnale geen bijzondere bijdrage leveren aan de pluriformiteit van het landschap. De Biënnale kenmerkt zich door een breed muziekaanbod rond de cello dat als zodanig, met name het klassieke repertoire, volop op podia en festivals in Nederland te horen is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De Amsterdamse Cello Biënnale vindt plaats in Amsterdam; daarmee levert ze geen bijdrage aan de landelijke spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
De Amsterdamse Cello Biënnale heeft in de afgelopen periode geen structurele subsidies ontvangen van de gemeente Amsterdam, maar heeft nu wel een bedrag van 100.000 euro per jaar aangevraagd bij de gemeente. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
De Amsterdamse Cello Biënnale vraagt geen toeslag aan.

conclusie

De commissie concludeert dat zij op de criteria artistieke kwaliteit, bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en ondernemerschap positief is over de aanvraag. Het festival levert echter geen speciale bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap of aan spreiding. Bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert de aanvraag van de Amsterdamse Cello Biënnale alleen te honoreren als het budget dat toelaat en dan met een bedrag van 125.000 euro per editie, zijnde het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 125,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *