NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

TROMP PERCUSSION EINDHOVEN

Tromp Muziek Biënnale

inleiding

Stichting Tromp Muziek Biënnale, opgericht in 1970 en sinds 2000 een zelfstandige stichting, is primair een concours voor klassiek slagwerk solo. Het concours is gekoppeld aan een festival voor slagwerk dat zich naar buiten presenteert als Tromp Percussion Eindhoven (TROMP) en dat de belangstelling voor het concours en het genre moet vergroten. Het beleid wordt vastgesteld door het bestuur en de operationele uitvoering is ondergebracht bij Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven.
Met de keuze voor percussie wil TROMP nieuw elan in de concertzaal brengen met vernieuwend repertoire, nieuwe vormen van samenspel en een aansprekende opstap naar (klassieke) muziek voor jong publiek, aldus de aanvraag. De kernactiviteiten zijn drieledig: het concours, het festival en een uitgebreid educatief programma.
Het tweejaarlijkse concours vindt plaats in de even jaren in het Muziekgebouw in Eindhoven en duurt elf dagen. De deelnemers (tot dertig jaar) worden wereldwijd geworven. Het programma omvat twee voorrondes, halve finales en de finale. Voor de finale wordt aan een internationaal bekende componist de opdracht gegeven om een nieuw werk te schrijven voor soloslagwerk en orkest. In 2014 is dit Louis Andriessen; de finalisten worden dan begeleid door ASKO|Schönberg. De educatieve projecten variëren van een schoolpleinorkest voor basisschoolleerlingen tot Beats & Barrels, een talentenklas voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De internationale jury, met als voorzitter Lucas Vis, bestaat in 2012 onder anderen uit Nancy Zeltsman, Jean Geoffroy en Zoltá¡n Rá¡cz.
TROMP heeft samenwerkingsverbanden met onder andere het Internationaal Liszt Piano Concours, het Internationaal Vocalisten Concours en de Nederlandse conservatoria. Daarnaast kent Tromp vaste samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld de Percussive Arts Society en het slagwerkconcours in Luxemburg en voor educatie met organisaties als Circle Percussion en het Fort van Verbeelding. Ook heeft het festival de intentie om een brug te slaan naar het GLOW lichtfestival dat in dezelfde periode in Eindhoven wordt gehouden, om gezamenlijk meer publiek te trekken.
Aandachtspunten voor de periode 2013-2016 zijn onder meer: het consolideren van de positie als topconcours met een internationale uitstraling; het uitbreiden van de algemene ondersteuning van laureaten; het vergroten van het publieksbereik en de naamsbekendheid; het uitbreiden van het aanbod aan projecten gericht op jeugd en het verder ontwikkelen van community-projecten en projecten gericht op amateurs.

Stichting Tromp Muziek Biënnale ontvangt structurele subsidie van de gemeente Eindhoven en sinds 2010 van de provincie Noord-Brabant. In de afgelopen periode ontving TROMP projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten uit de programmeringsregeling voor festivals.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie is positief over TROMP. Het festival heeft kwaliteit en uitstraling en slaagt erin om de belangstelling voor slagwerk en de muziek hiervoor te vergroten. Het concours kan bogen op uitstekend vakmanschap van de deelnemers, die internationaal worden geworven. Het niveau van de jury is hoog; het gezamenlijke concert dat de juryleden geven aan de vooravond van de finale oogst grote waardering. De opbouw van het programma van het concours en het festival is goed doordacht en de uitgebreide randprogramming, waarin veel aspecten van het veelomvattende slagwerkinstrumentarium aan de orde komen, levert zeker een meerwaarde voor het concours op.
Daarnaast heeft de commissie waardering voor het streven van de organisatie om het publiek in aanraking te brengen met nieuwe muziek en “nieuwe vormen van samenspel”, zoals de aanvrager aangeeft. Het verplicht stellen van een nieuw werk door een Nederlandse componist is hier een goed voorbeeld van. De plannen voor de komende periode zijn wat dat aangaat veelbelovend in de ogen van de commissie. Zij waardeert de ambitie om steviger in te zetten op de begeleiding van de deelnemers en laureaten, al had dit aspect van talentontwikkeling volgens de commissie concreter mogen worden uitgewerkt in de aanvraag.
De programmering omvat een zeer breed spectrum aan muziekstijlen; de commissie vindt dat goed aansluiten bij zowel de instrumentgroep als bij de ambitie om een breed publiek te bereiken. Het concours heeft bovendien gerenommeerde componisten voor de verplichte hedendaagse werken weten aan te trekken. Dat geldt eveneens voor de begeleidende ensembles. Ten slotte is de commissie van mening dat de samenwerking met November Music een inhoudelijke meerwaarde voor het concours kan betekenen.
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het concours als goed.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
goed
De commissie vindt dat er sprake is van een goede bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Het concours heeft aantoonbaar geïnvesteerd in jong talent en het winnen van het concours heeft voor verschillende laureaten een belangrijke stap in hun (internationale) carrière betekend. Door de actieve wijze waarop de kandidaten wereldwijd geworven worden, met voorrondes in Boston en Shanghai, weet het concours de kwaliteit van de deelnemers op een hoog niveau te houden.
Daarnaast heeft het concours in combinatie met het festival bijgedragen aan de zichtbaarheid van het slagwerk als solo-instrumentarium. Het brede instrumentarium is bij uitstek geschikt om te koppelen aan het brede palet van hedendaagse muziek en daar heeft het concours dan ook stevig op ingezet. Uit de plannen blijkt tevens dat de organisatie deze koers ook in de toekomst wil blijven volgen. Ten slotte is de commissie positief over de uitgebreide randprogrammering en het educatieve traject.

Ondernemerschap
zeer goed
De commissie kwalificeert het ondernemerschap van TROMP als zeer goed. De commissie constateert dat er sprake is van een uitstekende financiële positie van de organisatie met een goed percentage eigen inkomsten.
Uit de plannen van het festival vindt de commissie een ondernemende instelling spreken. De samenwerkingsverbanden met onder meer Muziekgebouw Frits Philips pakken in meerdere opzichten gunstig uit voor het concours. De plannen voor samenwerking met het GLOW lichtfestival vindt de commissie veelbelovend; voor beide partijen kan deze in ieder geval meer naamsbekendheid opleveren.
Het festival weet veel lagen van de bevolking van Eindhoven te bereiken en de inbedding van het concours in het festival zorgt voor een groter publieksbereik. Aanvrager heeft een gedegen en overtuigend marketingbeleid ontwikkeld, dat naadloos aansluit bij de doelgroepen die TROMP wil bereiken. De organisatie is zich er terdege van bewust dat slagwerk, mede door het brede scala aan muziekstijlen waarin het wordt gebruikt, zeer toegankelijk is voor jongeren. Hoewel de plannen om meer jong publiek te genereren nog wat algemeen verwoord zijn in de aanvraag, heeft de commissie er vertrouwen in dat het concours deze doelgroep goed zal weten te bereiken.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie is van mening dat er geen sprake is van een bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod. Hoewel TROMP een van de weinige festivals is op het gebied van slagwerk, wordt dit aanbod volop gepresenteerd op andere podia en festivals in Nederland.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
TROMP vindt plaats in Eindhoven; daardoor is de bijdrage aan de spreiding beter dan gemiddeld. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat er zeker niet, zoals in bepaalde plaatsen, sprake is van in het geheel ontbreken van aanbod. In Eindhoven vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
In de afgelopen periode ontving Stichting Tromp Muziek Biënnale structurele subsidie van de gemeente Eindhoven (circa 150.000 euro per jaar) en sinds 2010 van de provincie Noord-Brabant (ruim 50.000 euro per jaar). Voor de komende periode vraagt de organisatie 60.000 euro aan bij de provincie en 150.000 euro bij de gemeente. Als deze subsidies worden toegekend, levert dat een stevige lokale en regionale bijdrage op.

Toeslag
niet van toepassing

conclusie

De commissie beoordeelt de aanvraag van Stichting Tromp Muziek Biënnale op vier criteria als ruim voldoende tot zeer goed. Alleen de bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod vindt ze beperkt. Zij adviseert derhalve een bedrag toe te kennen van 50.000 euro per editie, zijnde het bedrag voor concoursen.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 50,000
Basissubsidie per editie € 50,000
Toeslagniet van toepassing
Totaal subsidie voor 2 jaar€ 50,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *