NL / EN

SUBSIDIE NEDERLANDSE VOORSTELLINGEN OF CONCERTEN IN HET BUITENLAND (VIA SNELLOKET)

Deze subsidie is voor Nederlandse groepen of performers die voorstellingen of concerten geven in het buitenland. De subsidie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure. Aanvragers krijgen binnen een maand uitsluitsel.

UITERSTE INDIENDATA

Deze regeling is
permanent aan te vragen.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Het snelloket kent twee soorten subsidie:

 • subsidie voor gezelschappen, popgroepen, ensembles, big bands, singer-songwriters, performers, uitvoerende componisten of dj’s op het gebied van theater, dans, muziek of muziektheater die voorstellingen of concerten geven in het buitenland.
 • subsidie voor componisten, toneelschrijvers, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om in het buitenland een uitvoering van het eigen werk bij te wonen, gespeeld door anderen. De componist, choreograaf, librettist of theaterauteur werkt in dit geval dus niet zelf mee aan de voorstelling of het concert.
Let op: Alleen de reiskosten komen in aanmerking voor subsidie. Verblijfskosten niet.

De maximale subsidie is beperkt. Voor grotere projecten met een langere voorbereidingstijd, hogere kosten et cetera kunt u als Nederlands gezelschap niet meer aanvragen. In plaats daarvan vraagt het buitenlandse podium of festival subsidie aan via grant for dutch presentations abroad .

Voor optredens die plaatsvinden op Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten bestaat de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen binnen de regeling voor projectsubsidies .

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

 • Een groep of performer die in de 18 maanden voorafgaand aan de aanvraag minimaal 10 voorstellingen of concerten heeft gegeven op relevante Nederlandse podia en festivals.
 • Componisten, toneelschrijvers, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om een uitvoering van het eigen werk in het buitenland bij te wonen.
 • Een stichting, vereniging of BV die als vertegenwoordiger van de groep of performer optreedt (impresariaten, management). Podia en festivals worden niet als vertegenwoordiger beschouwd.


Let op: subsidie voor het geven van concerten of voorstellingen kan alleen door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegd worden aangevraagd. Een eenmanszaak, maatschap of V.O.F. heeft géén rechtspersoonlijkheid.

BEOORDELINGSCRITERIA

Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten in het buitenland wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een serie van minimaal 3 voorstellingen of concerten die:


 • aaneengesloten plaatsvinden;
 • bevestigd zijn door de betreffende buitenlandse podia of festivals;
 • plaatsvinden op podia of festivals die een relevante programmering verzorgen gezien de context waarbinnen zij functioneren.

Subsidie voor het bijwonen van voorstellingen of concerten in het buitenland wordt alleen verstrekt als de componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf waarop de aanvraag betrekking heeft:

 • door de buitenlandse organisatie is uitgenodigd om een uitvoering door anderen van een of meer werken die door hem/haar zijn geschapen bij te wonen op een moment dat voor het indienen van de aanvraag ligt. De componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf is zelf niet als uitvoerende betrokken bij de voorstelling of het concert;
 • een lezing of workshop zal geven dan wel er anderszins sprake is van aanvullende activiteiten waarvoor zijn/haar aanwezigheid vereist is.

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Een subsidieaanvraag kan niet eerder dan vier maanden voor het eerste buitenlandse optreden en niet later dan één maand voor het eerste buitenlandse optreden worden ingediend.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Bent u componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf en bent u uitgenodigd om een uitvoering van uw eigen werk in het buitenland bij te wonen (niet als uitvoerende)? Vraag dan een login voor een individu aan. Gaat u een voorstelling of concert in het buitenland geven samen met uw gezelschap, popgroep, ensemble of big band of als solo-muzikant of performer? Vraag dan een login voor een organisatie aan. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen .

Een aanvraag bestaat uit:


 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een kopie van een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel;*
 • een kopie van de geldende statuten van de aanvrager;*
 • bevestigingen van de buitenlandse podia voor de optredens óf uitnodiging van de buitenlandse organisatie voor het bijwonen van een uitvoering van eigen werk en de aanvullende activiteit(en);
 • offertes van de reis- en transportkosten.
*Dit is niet van toepassing voor een aanvraag van een componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf die een uitvoering van eigen werk gaat bijwonen.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor subsidie reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten is in 2016 voor alle disciplines tezamen € 950.000 beschikbaar.

Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten in het buitenland is nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis- en transportkosten met een maximum van € 5.000 binnen Europa en € 7.500 buiten Europa. Hotelkosten en sejours zijn niet subsidiabel.

Subsidie voor het bijwonen van één of meer voorstellingen of concerten in het buitenland bedraagt nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis- en transportkosten van de betreffende componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf met een maximum van € 2.500.

Er kan maximaal tweemaal per kalenderjaar subsidie voor dezelfde groep, performer of individu verstrekt worden vanuit het snelloket.

REGELING

De officiële regeling kunt u bekijken op wetten.nl Het gaat om § 5 van de deelregeling internationaliseringssubsidies. De toelichting staat hieronder.

documentatie

toelichting internationaliseringssubsidies (kijk onder 2d voor Nederlandse presentaties in het buitenland - via snelloket)

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 707 27 00 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur). Vraag voor informatie over deze subsidie naar één van deze medewerkers:
 • personalia/i_759/KleinLisanne.jpg

  Lisanne van Dijk

 • personalia/i_109/KleinMarianne.jpg

  Marianne Wijnja

 • personalia/i_117/KleinKirsten.jpg

  Kirsten Faber

 • personalia/i_119/KleinMiranda.jpg

  Miranda van der Voort

 • personalia/i_113/KleinEsther.jpg

  Esther Adema

 • personalia/i_108/KleinMarian.jpg

  Marian Bronsveld

 • personalia/i_112/KleinCorry.jpg

  Corry Toet

 • personalia/i_969/juliaklein.jpg

  Julia Terlunen