NL / EN

SUBSIDIE NIEUWE MAKERS

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die niet langer dan 3 jaar actief zijn. Samenwerkingen zijn mogelijk (bijvoorbeeld tussen gezelschap en podium of tussen binnenlandse partij en buitenlandse partij). De maker is eindverantwoordelijk voor de voorstelling en er moeten meerdere producties tot stand komen.

BEOORDELINGSCRITERIA

 • motivering van de beoogde samenwerking tussen de aanvrager en de maker(s)
 • ondernemerschap
 • verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker(s)
 • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde maximaal drie aanvragen per organisatie indienen.

De procedure bestaat uit twee fases. Voor de eerste fase dient u een beknopt plan in, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de adviescommissie. Op basis van het gesprek en het plan adviseert de commissie welke aanvragers worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken voor de tweede fase. De andere aanvragers ontvangen na de eerste fase een afwijzing, vergezeld van het onderbouwde commissieadvies.

Data tweede ronde 2016
De gesprekken met de commissie in de eerste fase worden waarschijnlijk tussen 5 en 23 september 2016 gevoerd. Houd er rekening mee dat u rond deze tijd kunt worden uitgenodigd. De uitkomsten van de eerste fase worden uiterlijk op dinsdag 4 oktober 2016 verzonden. Als uw aanvraag niet wordt doorgelaten naar de tweede fase, dan ontvangt u daarvan het besluit. Als uw aanvraag wel wordt doorgelaten ontvangt u een verzoek om de plannen verder uit te werken. Hiervoor heeft u drie weken: de deadline voor de uitgewerkte plannen is woensdag 26 oktober 2016. Het besluit over de tweede fase verzenden wij uiterlijk op dinsdag 6 december 2016.

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

NB Na het inloggen op Mijn Fonds kiest u voor 'Voer nieuwe aanvraag in'. Uit de lijst mogelijke regelingen kiest u 'Subsidie nieuwe makers'. Daarna maakt u de keus of u wilt aanvragen voor een 'Subsidie nieuwe makers' of voor een' Subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)'. Vervolgens opent zich het juiste aanvraagformulier.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de subsidie nieuwe makers is in 2016 voor alle disciplines tezamen per ronde € 750.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de subsidiabele kosten als die niet meer dan € 100.000 zijn en maximaal 50% als die meer zijn dan € 100.000. Een instelling kan aanspraak maken op een aanvullend bedrag aan subsidie indien er mede wordt aangevraagd voor een productie die overwegend zal worden uitgevoerd op speelplekken met meer dan 400 stoelen. Voor de specifieke productie kan een aanvullend subsidie worden verstrekt tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De aanvullende subsidie wordt toegekend uit een apart budget. Dit budget bedraagt € 300.000 voor de rondes in 2016.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 over de subsidie nieuwe makers van de deelregeling projectsubsidies op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

documentatie

vragen en antwoorden subsidie nieuwe makers

toelichting (kijk onder 2b voor subsidie nieuwe makers)

richtlijnen

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 707 27 00 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur). Vraag voor informatie over deze subsidie naar één van deze medewerkers:
 • personalia/i_109/KleinMarianne.jpg

  Marianne Wijnja

 • personalia/i_301/KleinRobin.jpg

  Robin Zijlstra

 • personalia/i_115/KleinSusanne.jpg

  Suzanne Jansen

 • personalia/i_299/KleinClare.jpg

  Clare Tolsma

 • personalia/i_113/KleinEsther.jpg

  Esther Adema

 • personalia/i_834/KleinJan.jpg

  Jan Sprengers

 • personalia/i_272/KleinRonF.jpg

  Ron Ford

 • personalia/i_108/KleinMarian.jpg

  Marian Bronsveld

 • personalia/i_968/bibiklein.jpg

  Bibi Hinrichs

 • personalia/i_630/KleinJochem.jpg

  Jochem van Oortmerssen

recente producties
produktie/i_1381/windstillevencollectiefwalden.jpg

Windstilleven


Collectief Walden en Oerol Festival

produktie/i_1335/pssst500x375.jpg

PSSST


Stichting SoAP

produktie/i_1312/nnennpersfotosamencmennovandermeulen.jpg

NNENN


Productiehuis Oost-Nederland

produktie/i_1226/berkrene.jpg

Residentie Collectief Walden


Oerol Festival en Collectief Walden

produktie/i_1209/repetitiefoto.jpg

BABEL: Utopia


Hofplein Rotterdam

produktie/i_1203/explorerprometheusontketend.jpg

EXPLORER/Prometheus ontketend


Productiehuis Rotterdam en Urland

produktie/i_1064/urlandmsdos5678jochemjurgensweb.jpg

MS DOS/Prometheus geketend


Productiehuis Rotterdam en Urland

produktie/i_1153/decooperatie2.jpg

Binkbeats


Het Kaasschaafcollectief

produktie/i_1120/KnarsetandMartijnHoltslag.jpg

Knarsetand


Productiehuis Oost-Nederland

produktie/i_1076/thedogdaysareoverjanmartensbypepijnlutge.jpg

The Dog Days Are Over


ICKamsterdam en Jan Martens