NL / EN

SUBSIDIE PROGRAMMERING FESTIVAL POPMUZIEK

Subsidies voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

UITERSTE INDIENDATA

Deze regeling is
permanent aan te vragen.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die vanuit een artistiek-inhoudelijk uitgangspunt een festival organiseert waarbij Nederlandse bands een substantieel aandeel van de programmering vormen, kan voor één festival per jaar subsidie aanvragen.

BEOORDELINGSCRITERIA

Voor subsidie komen in aanmerking festivals:

 • die hoogstens één keer per jaar plaatsvinden
 • waar minstens vier popbands optreden
 • die openbaar toegankelijk zijn
 • die hoogstens € 250.000,- omzet hebben (omzet = totale kosten van het festival)
 • die geen benefietfestival zijn

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk acht weken na het festival in het bezit van het Fonds zijn. Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de subsidie programmering popfestival is in 2016 € 140.000 beschikbaar.
De subsidie bedraagt maximaal:

 • € 2.750 indien de totale kosten van het festival meer dan € 25.000 bedragen óf het festival meer dan 3000 bezoekers heeft getrokken
 • € 1.500 indien de totale kosten van het festival niet meer dan € 25.000 bedragen

Als de subsidie op minder dan € 250 uitkomt, wordt deze vastgesteld op nihil

REGELING

Uitgebreide informatie over subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §1, 8 en 9 en in de toelichting §1, 2G en 3 t/m 5 op overheid.nl >

documentatie

toelichting

declaratieformulier (xls-document)

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 707 27 00 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur). Vraag voor informatie over deze subsidie naar één van deze medewerkers:
 • personalia/i_111/KleinMartijn.jpg

  Martijn van den Bergen

 • personalia/i_835/KleinMicha.jpg

  Micha Monnereau

 • personalia/i_632/KleinKarin.jpg

  Karin Klooster

 • personalia/i_119/KleinMiranda.jpg

  Miranda van der Voort

recente producties
produktie/i_1037/polderpop2012.jpg

Polderpop 2012


Kakatoe Leuth

Jam de la Crème 2012


Jam de la Crème

produktie/i_1038/KraantjePappie.jpg