NL / EN

WERKBIJDRAGE MUZIEKAUTEUR

Werkbijdragen muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Een muziekauteur die actief en geïntegreerd is in de professionele podiumkunsten in Nederland. Dit geldt voor muziekauteurs in alle muziekgenres (inclusief pop, jazz en wereldmuziek). Aanvragen is niet mogelijk als de aanvrager niet al enige ervaring heeft. Verder kan niet worden aangevraagd als de betreffende muziekauteur nog een kunstvakopleiding volgt, zowel op bachelor- als op masterniveau. Tijdens een postdoctoraal traject kan daarentegen wel worden aangevraagd.

BEOORDELINGSCRITERIA

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:


 • kwaliteit van eerder werk van de aanvrager
 • bijdrage die het plan levert aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager
 • ondernemende houding van de aanvrager
 • betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. Een aanvrager kan hoogstens één keer per jaar een werkbijdrage ontvangen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de werkbijdrage muziekauteur is in 2016 per ronde € 247.500 beschikbaar.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 2 over de werkbijdrage muziekauteur van de deelregeling composities en libretto's op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

documentatie

toelichting (kijk onder 2a voor de werkbijdrage muziekauteur)

richtlijnen

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 707 27 00 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur). Vraag voor informatie over deze subsidie naar één van deze medewerkers:
 • personalia/i_272/KleinRonF.jpg

  Ron Ford

 • personalia/i_102/KleinIreneC.jpg

  Irene Coenraads

 • personalia/i_632/KleinKarin.jpg

  Karin Klooster

 • personalia/i_107/KleinRichard.jpg

  Richard Groot

 • personalia/i_630/KleinJochem.jpg

  Jochem van Oortmerssen

 • personalia/i_109/KleinMarianne.jpg

  Marianne Wijnja

 • personalia/i_838/leoklein.jpg

  Leo Dijsselbloem

 • personalia/i_119/KleinMiranda.jpg

  Miranda van der Voort