NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

AFSLAG EINDHOVEN

inleiding

Afslag Eindhoven is als theatergroep vijf jaar geleden opgericht en is gevestigd in Eindhoven. Het doel is om mensen bij elkaar te brengen door voorstellingen te maken die een gezamenlijke beleving creëren. Afslag Eindhoven maakt daarom producties die aansluiten op de belevingswereld van verschillende groepen. Het gezelschap wil zich verbinden met een breed publiek en doet dat door de mensen op te zoeken en samen te werken met maatschappelijke organisaties. Afslag Eindhoven wil in zijn voorstellingen mensen tonen die van overleven een kunst maken, die in hun benarde of uitzichtloze omstandigheden pogingen blijven ondernemen om zich te ontworstelen aan hun situatie. Zij vechten door en zullen uiteindelijk boven zichzelf uitstijgen, of heroïsch ten onder gaan. Het gezelschap zoekt naar een combinatie van artistieke inhoudelijkheid en maatschappelijke interactie. Het werkt veel op locatie. Afslag Eindhoven wordt artistiek geleid door Yvonne van Beukering en Gerrie Fiers. Dorien van Witteveen is zakelijk leider.
In 2013 wil Afslag Eindhoven 'Reis naar het einde van de nacht' ontwikkelen, naar het boek van Louis-Ferdinand Céline in regie van Yvonne van Beukering. Twee acteurs spelen de hoofdpersoon, een oude en een jonge versie. De grens tussen beiden vervaagt. Onder de noemer 'Verse Vis' (2013) krijgt een jonge maker de mogelijkheid een kleine voorstelling te ontwikkelen. De maker wordt begeleid door Van Beukering en Fiers en de productie is in handen van Van Zandvoort Producties. Vier keer wordt in 2013 'De Vloer Op met Afslag Eindhoven' gerealiseerd, een avond laagdrempelige theaterimprovisatie onder begeleiding van een pianist. Een keer vindt in 2013 'De Afslag' plaats, een avond waarin het gezelschap nieuwe plannen en inspiratiebronnen presenteert. Het publiek krijgt een kijkje in de keuken. 'Wendy' (2014) wordt een jongerenvoorstelling gebaseerd op de film Dear Wendy van Thomas Vinterberg, in regie van Gerrie Fiers. De voorstelling gaat over de obsessie voor wapens van een groep jongeren en kent een groteske climax. Vijf getalenteerde jongeren, geworven bij middelbare scholen en ROC's, worden geflankeerd door drie professionele acteurs. In 2014 wordt verder 'Arend' (2012) of 'Reis naar het einde van de nacht' (2013) in reprise genomen. Ook wordt in 2014 weer vier keer 'De Vloer Op met Afslag Eindhoven' gerealiseerd en een keer 'De Afslag'.
Afslag Eindhoven wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 88 voorstellingen realiseren in het kleinezalencircuit voor een publiek van 12.500 bezoekers. Hiervoor vraagt het gezelschap een subsidiebedrag van 132.000 euro.

Afslag Eindhoven ontvangt een tweejarig projectsubsidie 2011-2012 van Fonds Podiumkunsten van 315.936 euro. Het gezelschap ontving in de periode 2010-2011 bovendien subsidie van gemeente Eindhoven van 79.375 euro per jaar.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De commissie vindt de artistieke kwaliteit van Afslag Eindhoven zwak. Zij is van mening dat het gezelschap de verwachtingen, die ten grondslag lagen aan de honorering van het tweejarige subsidie, niet heeft waargemaakt. De productie 'De helaasheid der dingen' uit 2009 werd goed ontvangen en wekte vertrouwen in de kwaliteiten van het gezelschap en de twee artistiek leiders. Over de producties die na 'De helaasheid der dingen' zijn gemaakt, is de commissie niet positief. De kwaliteit van 'Bokkenvet' en 'De Goeie, de Slechte, de Dove', waarvan live-registraties zijn ingestuurd, vond de commissie onvoldoende. De producties ontbeerden vakmanschap en zeggingskracht. 'Bokkenvet' had een mooie vormgeving, maar het verhaal kende te weinig dramatische ontwikkeling. De dramaturgische lijn in de tekst was zwak en mede daardoor was het einde teleurstellend. 'De Goeie, de Slechte, de Dove' van Peter de Graef vond de commissie ook geen sterke tekst. De verhaallijnen liepen langs elkaar heen en vonden geen aansluiting op elkaar. Er waren voldoende theatraal interessante ingrediënten om een aangrijpende productie te maken, maar daarin is het gezelschap niet geslaagd. Daarvoor ontbraken heldere regiekeuzes. Bovendien hadden met name de Nederlandse acteurs een gebrek aan overtuigingskracht.
De plannen voor de producties voor 2013-2014 zijn volgens de commissie op artistieke uitgangspunten weinig uitgesproken. Er blijkt dan ook weinig eigen, herkenbare artistieke signatuur uit. Het concept van de productie 'De reis naar het einde van de nacht' is het meest uitgewerkt, maar blijft hangen in sfeerbeelden. De theatrale vertaling van het boek ontbreekt, waardoor de commissie niet overtuigd is dat dit een sterke productie wordt. Verder vindt de commissie het concept voor 'Wendy' onuitgewerkt. De productie wordt specifiek gemaakt voor en gespeeld door jongeren. Er wordt gesproken van een toegankelijke regie, maar hoe de thematiek rondom (de acceptatie van) wapens behandeld zal worden - met name voor de jonge doelgroep - blijft onduidelijk. De commissie ziet bovendien geen artistieke lijn in de plannen als geheel, noch een logische samenhang. Het concept voor 'Verse Vis', een voorstelling gemaakt door een jonge maker, is inhoudelijk niet te beoordelen, omdat er geen makers of ideeën genoemd worden. Het idee voor 'De Vloer op met Afslag Eindhoven' vindt de commissie niet bijzonder. Dit is een beproefd concept en vormt volgend de commissie geen meerwaarde in de artistieke lijn van het gezelschap. Ook 'De Afslag' is geen volwaardige productie van het gezelschap en is volgens de commissie derhalve als activiteit niet subsidiabel. Gelet op bovenstaande heeft de commissie geen vertrouwen in de kwaliteit van de te ontwikkelen activiteiten door Afslag Eindhoven.

Ondernemerschap
voldoende
Het ondernemerschap van Afslag Eindhoven vindt de commissie voldoende. Het marketingplan kent goede aanknopingspunten, maar ook zwakke plekken. De verbinding als overkoepelend thema van de marketingstrategie is helder beschreven. Het gezelschap positioneert zichzelf in de aanvraag naast andere gezelschappen, maar benoemt daarbij geen eigen onderscheidende kenmerken die in de marketing en publiciteit bruikbaar zijn. De beschrijving van de vaste doelgroepen is zeer algemeen. Het benoemen van bestaand publiek en algemeen theaterpubliek is in de ogen van de commissie geen gedegen analyse. De doelgroepen per productie zijn beter uitgewerkt, waarbij ook enkele passende marketinginstrumenten worden genoemd. Verder constateert de commissie dat Afslag Eindhoven streeft naar een groei in het aantal bezoekers, ook per voorstelling. De commissie is op basis van het marketingplan niet overtuigd dat dit realiseerbaar is. Daarvoor worden naar haar mening te veel aannames gedaan met betrekking tot het bereiken van nieuwe doelgroepen. Bovendien liggen de behaalde publieksaantallen van de laatste productie 'De Goeie, de Slechte, De Dove' ver onder de beoogde publieksprestaties.
Afslag Eindhoven streeft ook naar een groei in het aantal voorstellingen. Die beoogde groei is op zich niet groot, maar de commissie constateert dat in de aanvraag nog veel onzeker is met betrekking tot het beoogde speelplan. Over 2011 schrijft de groep dat de verkoop aan zalen tegenviel. Dat de verkoop aan festivals beter zal gaan, is volgens de commissie niet vanzelfsprekend. Bovendien wordt dit in het plan niet aannemelijk onderbouwd. Het spelen op de zomerfestivals is bijvoorbeeld niet bevestigd. Ook moeten er nog locaties gevonden worden voor 'Wendy'. De commissie heeft op basis van de aanvraag weinig vertrouwen in de optimistische afzet bij de podia en festivals.
Met betrekking tot de inkomsten constateert de commissie dat de eigeninkomstenquote vergeleken met de afgelopen jaren fors zal dalen. De subsidieafhankelijkheid neemt daarmee toe en dat vindt de commissie geen gewenste ontwikkeling. De commissie acht op basis van de resultaten in de afgelopen jaren de publieksinkomsten wel realistisch, mits de groep in staat blijkt voldoende voorstellingen te verkopen.
Tot slot plaatst de commissie kanttekeningen bij de bedrijfsvoering. De organisatie heeft geen gezonde financiële basis. De overhead vindt de commissie opvallend hoog. De organisatie heeft relatief veel medewerkers vast in dienst, wat leidt tot hoge personele beheerslasten. Dit is een risico wanneer de inkomsten uit activiteiten tegenvallen, omdat er dan minder mogelijkheden zijn om kosten te verlagen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van het werk van Afslag Eindhoven aan de pluriformiteit van het theateraanbod als neutraal. De groep maakt teksttheater en de commissie constateert dat er behalve Afslag Eindhoven veel instellingen zijn in Nederland die zich bezig houden met teksttheater, ook op locatie en op festivals. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten die teksttheater spelen. In genre en vorm overlapt het werk van Afslag Eindhoven met dit brede bestaande aanbod en daardoor onderscheidt het aanbod van de groep zich weinig.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van Afslag Eindhoven aan spreiding van theateraanbod als ruim voldoende. De groep is gevestigd in Eindhoven en draagt bij aan de spreiding door veel in de vestigingsplaats en omgeving te spelen. De bijdrage aan de spreiding buiten de eigen standplaats en regio is echter beperkt, omdat er nauwelijks wordt gespeeld in andere regio's.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Het gezelschap vraagt 100.000 euro per jaar aan bij provincie Noord-Brabant en 82.994 euro per jaar bij gemeente Eindhoven. Als die aanvragen worden gehonoreerd, leidt dat tot een een stevige bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Afslag Eindhoven niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 132.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000