NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

AMSTERDAM SINFONIETTA

organisatie/i_056/AmsterdamSinfonietta.jpg

inleiding

Amsterdam Sinfonietta beschrijft zichzelf als 'een bevlogen, dynamisch en virtuoos strijkersensemble voor Amsterdam, Nederland en de wereld'. Het ensemble bestaat uit 22 musici en staat onder leiding van artistiek leider en concertmeester Candida Thompson. De zakelijke leiding is in handen van Joost Westerveld. Amsterdam Sinfonietta streeft naar het allerhoogste niveau van uitvoering van strijkersrepertoire met aandacht voor vernieuwing en oog voor overdracht naar jongeren. Het ensemble noemt een aantal artistieke ambities, waaronder het beste grote strijkersensemble ter wereld te zijn, avontuurlijke concertprogramma's te ontwikkelen, inclusief nieuwe formats voor een jonger publiek, en compositieopdrachten te verlenen aan componisten van internationaal belang. De kernactiviteiten voor de komende jaren bestaan uit het ontwikkelen van tien producties per jaar, die moeten leiden tot 52 concerten met verrassende formules in grote zalen in binnen- en buitenland, het uitvoeren van zes kamermuziekconcerten per jaar in middelgrote zalen, het continueren van 'KleuterSinfonietta' en de 'Sinfonietta Strijkersdagen', en het geven van concerten in West-Europa, Rusland, Turkije en Zuid-Amerika.
Als kernwaarden noemt de aanvraag 'topkwaliteit, energiek, innovatief en persoonlijk'. Amsterdam Sinfonietta is het enige grote strijkersensemble zonder dirigent in Nederland.
Amsterdam Sinfonietta onderscheidt zich naar eigen zeggen van andere ensembles doordat het niet gebonden is aan een bepaalde stijlperiode: het repertoire reikt van Bach en Mozart tot Schnittke en Andriessen. De aanvraag stelt dat Amsterdam Sinfonietta het enige ensemble in Nederland is dat nieuwe muziek voor strijkers speelt.
Het ensemble zal de komende periode in eigen beheer programma's presenteren in het Muziekgebouw aan 't IJ. Daarnaast zullen uitvoeringen worden verzorgd in series van partners als de Amsterdam Cello Biënnale, het Holland Festival, het Muziekgebouw aan 't IJ en Het Concertgebouw. Ook worden er concerten georganiseerd in combinatie met de Sinfonietta Strijkersdagen. Voor deze producties worden compositieopdrachten verstrekt. In 2013 en 2014 zijn wereldpremières voorzien van onder meer David Matthews, Michel van der Aa, PÄ“teris Vasks en Thomas Larcher.
Als solisten worden genoemd: klarinettist Martin Fröst, pianist Ronald Brautigam, de violisten Sergei Khachatryan en Patricia Kopatchinskaja, de cellisten Sol Gabetta en Jean-Guihen Queyras, acteur Jeroen Willems, sopraan Barbara Hannigan en bariton Thomas Hampson.
Amsterdam Sinfonietta zal verder producties ontwikkelen in het kader van 'KleuterSinfonietta', kinderconcerten waarbij het ensemble zich de opdracht stelt om plezier en artistieke kwaliteit uit te dragen aan jonge mensen die niet vanzelfsprekend met muziek opgroeien.
Amsterdam Sinfonietta wil in de jaren 2013 en 2014 gemiddeld tachtig concerten per jaar geven, waarvoor een subsidiebedrag wordt aangevraagd van 574.000 euro per jaar.

Amsterdam Sinfonietta wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 687.081 euro per jaar. Daarvoor ontving het ensemble subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In het geval van Amsterdam Sinfonietta zijn er in de periode 2009-2012 veertien concerten bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van deze aanvraag van Amsterdam Sinfonietta als zeer goed. De uitvoeringen van het ensemble getuigen van een grote mate van vakmanschap en zijn volgens de commissie bijzonder spannend dankzij de levendige interactie tussen de musici op het podium. De commissie is enthousiast over de grote meerwaarde die Amsterdam Sinfonietta weet te bereiken in het opereren als ongedirigeerd kamerorkest. Mede dankzij de expressiviteit en uitstraling van concertmeester en artistiek leider Candida Thompson komt het ensemble tot een grote zeggingskracht. De artistieke visie is uitgesproken ambitieus en de instelling richt de blik meer dan ooit op de internationale concertmarkt. Er spreekt veel zelfvertrouwen uit de aanvraag: de plannen gaan vergezeld van een stevige onderbouwing en worden met overtuigingskracht gepresenteerd. De commissie heeft waardering voor de activiteiten in het kader van de 'Kleutersinfonietta', een vooruitstrevend concept waarmee het ensemble een pioniersrol vervult in het werken met jonge kinderen. Een ander aspect dat door de commissie met instemming wordt begroet, is de uitdagende wijze waarop Amsterdam Sinfonietta het opdrachtgeverschap voor nieuwe muziek invult. Daarmee onderstreept het ensemble dat het een belangrijke rol kan vervullen als uitvoerder van hedendaagse muziek. De nieuwe composities zijn opgenomen in avontuurlijke programma's, al dan niet in combinatie met meesterwerken uit het stijkorkestrepertoire en uitgevoerd door internationale topsolisten. De commissie noemt als geslaagde voorbeelden de voorgenomen samenwerkingen met klarinettist Martin Fröst en celliste Sol Gabetta. Ook is zij enthousiast over de plannen voor de muziektheaterproductie 'Sunken Garden', met nieuwe muziek van Michel van der Aa, die in juni 2013 in première zal gaan tijdens het Holland Festival. De kamermuziekprogramma's die de instelling in kleine bezetting wil uitvoeren, kunnen volgens de commissie niet alleen een kwalitatieve bijdrage leveren aan het aanbod op dit terrein, maar zullen naar verwachting tevens een goede uitwerking hebben op de artistieke ontwikkeling van zowel de individuele musici als het collectief.

Ondernemerschap
zeer goed
Het ondernemerschap dat in deze aanvraag naar voren komt, beoordeelt de commissie als zeer goed. Het plan is in zakelijk opzicht volledig en doorwrocht, waardoor het de doelgerichtheid heeft van een ondernemingsplan. Uit de wijze waarop Amsterdam Sinfonietta zich presenteert op internet blijkt dat het ensemble een grote controle uitoefent op de eigen publiciteit en uitstraling. De instelling onderscheidt zich van andere aanbieders doordat uit de aanvraag blijkt dat de effectiviteit van de marketingstrategie en de daaruit voortvloeiende acties voortdurend wordt gemonitord. Er is aandacht voor een optimale koppeling tussen de beschreven doelgroepen en de gekozen middelen, wat in de ogen van de commissie de basis is voor een succesvol marketingbeleid. In de aanvraag zijn daarnaast een aantal concrete samenwerkingen genoemd, gericht op opbouw en verbreding van publiek, zoals Cross-linx en Proefkamermuziek.
De verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de publieksinkomsten in de komende jaren zijn realistisch, terwijl ze tegelijkertijd een gezonde ambitie bevatten. Dat geldt ook voor de overige eigen inkomsten die in de begroting zijn opgenomen: de mix van inkomsten uit verschillende bronnen en de hoogte van de begrote bedragen is steeds zorgvuldig onderbouwd op basis van resultaten uit het verleden en actuele ontwikkelingen. Deze informatie is vervolgens helder gepresenteerd in de aanvraag, waardoor de commissie een goed inzicht krijgt in de wijze waarop de organisatie streeft naar diversificatie van inkomstenbronnen en spreiding van risico's.
Amsterdam Sinfonietta besteedt voldoende aandacht aan de beheersing van kosten en het streven naar efficiency. Dit blijkt onder andere uit het feit dat partners worden gezocht voor het doen van gezamenlijke compositieopdrachten. De bedrijfsvoering is solide en de financiële situatie gezond, wat onder meer blijkt uit het feit dat de instelling erin geslaagd is de afgelopen jaren zowel de solvabiliteit als de liquiditeit te laten toenemen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van Amsterdam Sinfonietta aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat de instelling valt te rekenen tot de categorie van ensembles binnen de klassieke muziek, maar stelt vast dat in de programmering stelselmatig ruimte wordt geboden aan (kamer)muziek uit de twintigste en eenentwintigste eeuw. Naast het specifieke repertoire voor strijkers dat Amsterdam Sinfonietta als ongedirigeerd strijkorkest speelt, brengt het ensemble programma’s met internationale topsolisten, die zich in repertoire en presentatie onderscheiden van het aanbod in de basisinfrastructuur en het aanbod binnen het gesubsidieerde en ongesubsidieerde circuit. Amsterdam Sinfonietta levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt dat Amsterdam Sinfonietta gevestigd is in Amsterdam, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. Het aantal uitvoeringen dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is daarnaast relatief beperkt te noemen.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Amsterdam Sinfonietta heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de provincie of gemeente. Voor de periode 2013-2016 heeft Amsterdam Sinfonietta een bedrag van 245.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, dan is daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Amsterdam Sinfonietta heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Amsterdam Sinfonietta te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.148.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 44 € 1.500 € 66.000
Circuit midden 12 € 3.500 € 42.000
Circuit groot 104 € 10.000 € 1.040.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 1.148.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 1.148.000
       
Gemiddeld per jaar € 574.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000