NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

CELLO OCTET AMSTERDAM

organisatie/i_172/cellooctet.jpg

Cello Octet Conjunto Ibérico

inleiding

Cello8tet Amsterdam is een fulltime octet dat gevestigd is in Amsterdam. De artistieke leiding is in handen van het collectief van de acht cellisten, met Clair Bleumer als eindverantwoordelijke. Zakelijk leider is Huib van Driessen.
Het Cello8tet Amsterdam haalt naar eigen zeggen het beste uit zichzelf door vindingrijk in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving en kunstensector. Het ensemble wil publiek en artiesten inspireren door uniek te zijn, vrij van traditie te denken, organisatorisch snel en creatief te handelen en nieuwe ontmoetingen aan te gaan tot wederzijds voordeel, aldus de aanvraag. De hoofddoelstellingen van het octet zijn promotie van de cello, publieksverbreding, blijvend experimenteren in context en vorm en verdieping van het spelniveau. Als kernactiviteiten noemt het Cello8tet het geven van concerten, het creëren van nieuw en gearrangeerd werk voor cello octet, het produceren van audio- en videomateriaal en het ontwikkelen van interdisciplinaire producties.
Het Cello8tet ziet zichzelf als een ontdekkingsreiziger in de muziek, die als een pionier de mogelijkheden van het instrument in deze specifieke bezetting verkent. Door steeds in nieuwe contexten en combinaties met anderen op te treden ontdekt het octet nieuwe vormen, groeit het als ensemble en blijft het octet zichzelf en het publiek verrassen, aldus de aanvraag. De artistieke ambities voor de lange termijn liggen op het gebied van experimenten met context en vorm, educatie en nieuwe muziek. Naar eigen zeggen is het Cello8tet het enige fulltime cello octet ter wereld en biedt het een oorspronkelijk repertoire dat veel speciaal voor het octet geschreven werken bevat. Het octet wil een brugfunctie vervullen tussen publiek en verschillende genres en disciplines.
In coproductie met Oorkaan en in samenwerking met actrice Dagmar Slagmolen, maakt het Cello8tet de muziektheatervoorstelling 'Cellostorm' voor kinderen vanaf zes jaar. De muzikale basis vormt een bewerking van 'Shaker Loops' van John Adams. Gekoppeld aan deze productie wordt 'De Bestorming' ontwikkeld, een educatief project voor basisscholen.
'Een Pure Formaliteit' is de werktitel van een coproductie met Orkater. Deze muziektheatervoorstelling is gebaseerd op de film 'Una pura formalitá ' uit 1955 van Giuseppe Tornatore. Libretto en muziek worden geschreven door Micha Hamel. Pierre Bokma en Porgy Franssen tekenen voor de beide (hoofd)rollen. Productie en verkoop zijn in handen van Orkater.
In het kader van het jubileumseizoen 2013-2014 wordt de voorstelling '25 jaar Cello8tet Amsterdam' ontwikkeld. Daarin worden muzikale en theatrale grenzen van de cello opgezocht, met muziek die een combinatie is van 'hits' van het octet en geïmproviseerde, experimentele en populaire muziek. De regie is in handen van Karel de Rooij en er is een gastrol weggelegd voor cellist Ernst Reijseger. De samenwerking met Reijseger wordt in seizoen 2014-2015 uitgebouwd met een volledige voorstelling als resultaat. Het programma is gestoeld op de ervaringen van de samenwerking met Reijseger in de voorgaande jaren. Zo zal het octet vanaf eind 2012 elke twee maanden een dag onder leiding van Reijseger gaan werken.
Cello8tet Amsterdam wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 75 concerten en voorstellingen realiseren, waarvoor een bedrag wordt aangevraagd van 126.000 euro per jaar.

Het Cello8tet ontving een tweejarige projectsubsidie 2009-2010 van 186.300 euro voor twee jaar. De aanvraag voor tweejarige projectsubsidie 2011-2012 werd afgewezen. Het ensemble ontving in 2012 een productiesubsidie voor het project 'Silent Cinema'.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het Cello8tet Amsterdam als ruim voldoende. Het vakmanschap van de acht cellisten is goed, wat over het algemeen ook geldt voor het ensemble in zijn totaliteit. Het octet heeft in de 23 jaren van zijn bestaan een breed repertoire weten op te bouwen dat voor een aanzienlijk deel bestaat uit opdrachtwerken. Dit repertoire, dat het octet kenmerkt, brengt ook artistieke risico’s met zich mee. Het ensemble komt niet in alle stijlen even goed tot zijn recht. Zo weet het octet bijvoorbeeld de typisch Caribische ritmiek, die essentieel is in de productie 'Triangulo', onvoldoende tot uitdrukking te brengen, waardoor aan zeggingskracht wordt ingeboet. Daarentegen is het ensemble goed thuis in het werk van bijvoorbeeld Philip Glass, dat het met veel kracht en overtuiging over het voetlicht weet te brengen. De klank en de verschijning van acht cello’s op het podium geven de concerten van het Cello8tet een grote mate van oorspronkelijkheid.
De commissie constateert dat na het vertrek van oprichter en artistiek leider Elias Arizcuren - vier jaar geleden - het zakelijke en artistieke herstel van het ensemble maar langzaam op gang is gekomen. Het octet heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een nieuwe organisatiestructuur, waarbij het collectief van cellisten de artistieke leiding heeft. Dit heeft volgens de commissie niet gelukkig uitgepakt. Het Cello8tet heeft geen uitgesproken artistieke visie weten te ontwikkelen en de plannen ontberen richting, eigenheid en overtuiging. Het Cello8tet is tot nu toe het meest zichtbaar geweest als partner in coproducties, die overigens over het algemeen succesvol waren.
Hoewel de plannen voor 2013 en 2014 op zich interessante voorstellingen kunnen opleveren, stelt de commissie dat het lijkt te gaan om losstaande projecten. Dit heeft mede te maken met het feit dat het Cello8tet ook voor de komende periode geen artistieke koers heeft weten uit te zetten waarbinnen de producties een duidelijke plek hebben. Bovendien meent de commissie dat de aanvraag te veel leunt op voorstellingen met of van derden. Van de vier genoemde producties in de aanvraag worden er twee geproduceerd door de respectievelijke samenwerkingspartners Oorkaan en Orkater. Beide plannen zijn volgens de commissie goed uitgewerkt. Er is sprake van een artistiek plan en een synopsis, en de belangrijkste artistieke partners, zoals de regisseur, componist en acteurs zijn bekend. In welke mate het Cello8tet (mede)eigenaar dan wel uitvoerder is, blijkt echter onvoldoende uit de aanvraag.
De staat van de derde – eigen – productie, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, is verre van voldragen. De commissie constateert dat de aanvrager zoekende is, wat blijkt uit diffuse formuleringen die in zeer algemene termen de beoogde emotie van het publiek en de dramaturgische structuur van de voorstelling omschrijven. Echt concreet wordt de aanvrager niet en een artistiek en inhoudelijk plan ontbreken. Op basis van het plan heeft de commissie onvoldoende vertrouwen dat de voorstellingen zullen getuigen van voldoende zeggingskracht. De commissie is positief over de structurele samenwerking met cellist Ernst Reijseger die moet uitmonden in een vierde productie in seizoen 2014-2015. Over de productie zelf is nagenoeg niets bekend, maar van de samenwerking op zich verwacht zij dat deze een goede impuls kan geven aan zowel de technische als muzikale kwaliteiten van het octet.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Het ondernemerschap van Cello8tet Amsterdam is volgens de commissie ruim voldoende. Uit de cijfers blijkt dat de organisatie, gemeten aan de kostenstructuur, financieel gezond is en efficiënt te werk gaat. Expertise op het gebied van ondernemerschap is ruim vertegenwoordigd binnen de organisatie maar ook binnen het bestuur, dat een actieve rol speelt. Daarnaast heeft de aanvrager plannen geformuleerd voor het aangaan van samenwerkingsverbanden, zoals in de mode-industrie en het hotel- en restaurantwezen, die een positief effect kunnen hebben op het verdienmodel.
Het ensemble heeft voor de komende jaren een aantal stevige ambities verwoord ten aanzien van de groei van het aantal bezoekers en voorstellingen, maar ook ten aanzien van de groei van de publieks- en overige inkomsten. De commissie is van mening dat met name de ambities op het gebied van de inkomsten summier zijn uitgewerkt. De afgelopen jaren namen de bijdragen uit private middelen en sponsoring af. Hoe de voorziene groei gestalte krijgt wordt in algemene zin beschreven maar de commissie meent dat de vertaalslag van de plannen naar concrete uitwerking in de praktijk ontbreekt. Daardoor is zij vooralsnog niet overtuigd van de realiseerbaarheid van de ambities.
De commissie constateert dat het Cello8tet goed op weg is om het marketingbeleid vorm te geven en vindt het positief dat het ensemble hiervoor externe expertise heeft aangetrokken. Uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van een plan, van doelgroepdifferentiatie en van de wil om de marketing serieus aan te pakken. Dat het octet nieuw publiek wil trekken door gratis toegankelijke preview-concerten te organiseren, wordt positief ontvangen door de commissie. Zij meent echter dat een plan om dat publiek vervolgens naar de reguliere concerten te verleiden, hier niet had mogen ontbreken.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van Cello8tet Amsterdam aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap als ruim voldoende. Binnen het genre hedendaagse muziek zijn weliswaar meer ensembles actief, maar het totale aanbod is niet ruim vertegenwoordigd in vergelijking met andere muziekgenres. Hoewel het Cello8tet een bijzondere bezetting heeft, kent de Nederlandse muziekwereld meer ensembles die een breed repertoire brengen en dit vermengen met andere kunstdisciplines en bijzondere presentatievormen. Al met al maakt dat het Cello8tet weliswaar onderscheidend, maar niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als ruim voldoende. Hoewel de vestiging van het Cello8tet in Amsterdam geen meerwaarde oplevert voor de spreiding, stelt de commissie vast dat de spreiding van de activiteiten in de verschillende regio’s echter beter dan gemiddeld is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Het Cello8tet Amsterdam heeft geen subsidie aangevraagd bij de provincie of de gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
Het Cello8tet Amsterdam heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Cello8tet Amsterdam te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 252.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 12 € 1.000 € 12.000
Circuit midden 30 € 2.500 € 75.000
Circuit groot 33 € 5.000 € 165.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 252.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000