NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

COMPAGNIE KARINA HOLLA

Schreeuw

inleiding

Stichting Schreeuw (Compagnie Karina Holla) is de stichting waarbinnen mimetheatermaakster Karina Holla voorstellingen produceert. Samen met zakelijk leider Henk van Riemsdijk en Alex Mooren vormt Karina Holla de kern van Compagnie Karina Holla, gevestigd in Amsterdam. Compagnie Karina Holla maakt originele voorstellingen die door een breed publiek gezien kunnen en moeten worden en speelt een toonaangevende rol in de internationale mime, aldus de aanvrager. Karina Holla werkt met mimespelers en de laatste jaren ook met dansers. In haar werk zoekt zij naar vitaliteit, de kracht van de fantasie en de durf om grenzen te overschrijden.
Karina Holla wil de komende jaren twee nieuwe voorstellingen ontwikkelen rond de thema's jongeren en identiteit, die ook als schoolvoorstelling verkocht zullen worden. 'PEST' (2013) gaat over pesten. Holla meent dat talentvolle mensen vaak gepest worden om hun vernieuwende ideeën. Zij put inspiratie uit haar eigen verleden en dat van twee van haar studenten, waaronder één Oost-Duitse studente, die in haar klas door neofascisten werd gepest. Met leerlingen van de theaterschool wil Holla een voorstudie maken. 'JUST KIDZ' (2014) gaat over het leven van Patti Smith en Robert Mapplethorpe, twee zoekende jongeren die er alles voor over hebben zichzelf in kunst vorm te geven en te uiten. Korte scènes worden afgewisseld met muziek van een drummer en een gitarist.
Compagnie Karina Holla plant in 2013 en 2014 80 voorstellingen op de kleine podia voor een publiek van 6.400 bezoekers. Het gevraagd subsidiebedrag is 240.000 euro.

Compagnie Karina Holla ontvangt momenteel geen structureel subsidie van het Fonds Podiumkunsten. De afgelopen jaren ontving de groep projectsubsidies van het Fonds Podiumkunsten, meest recent in 2011.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Compagnie Karina Holla als voldoende. Als theatermaakster heeft Karina Holla een lange staat van dienst. Het theater dat ze maakt is oorspronkelijk, poëtisch en beeldend. De commissie vindt haar een intrigerende maakster. Zij levert al geruime tijd een bijdrage aan de mime in Nederland en heeft daar een duidelijke visie op. Op basis van het verleden beschouwt de commissie haar als een fenomeen, authentiek en expressief. 'áŠtre Blessé', waarvan een live-registratie is ingestuurd, vond de commissie een geslaagde productie. In deze productie werd het bijzondere vakmanschap van Karina Holla zichtbaar in de verschillende presentatievormen. Ze toonde zich afwisselend sterk en kwetsbaar in een expressieve en groteske speelstijl. De commissie merkt evenwel ook op dat Karina Holla zich beweegt in een eigen universum. In haar praktijk is ze naar binnen gekeerd, waardoor zij volgens de commissie geïsoleerd kan raken. Een voorbeeld van deze geslotenheid is 'Fugu', waarvan ook een live-registratie is meegestuurd, een productie die de commissie vrij ontoegankelijk vond. Het publiek kreeg weinig handvatten, met als gevolg dat toeschouwers te zeer een eigen verhaal moesten construeren. Hierdoor miste de voorstelling zeggingskracht.
De plannen voor de komende periode vindt de commissie mager. Er ontbreekt inhoudelijke onderbouwing en context voor de keuzes die gemaakt worden. Van de voorstelling 'PEST' krijgt de commissie geen goed beeld. Het wordt uit de beschrijving niet duidelijk hoe het thema behandeld zal worden en hoe het uitgangspunt theatrale invulling krijgt. De plannen missen uitwerking met betrekking tot vorm. De commissie heeft daarom onvoldoende vertrouwen in de zeggingskracht van 'PEST'. 'JUST KIDZ' vindt de commissie een risicovolle keuze. Het plan is thematisch interessant. Tegelijkertijd lijkt het eerder een tijdsdocument van de jaren zestig. De commissie is er op basis van het plan niet van overtuigd dat de beoogde overdracht op een publiek van jongeren zal slagen.
De nieuwe focus op jongeren en overdracht in de aanvraag past volgens de commissie bij de staat van dienst van Karina Holla. Met betrekking tot de jonge generatie van makers die zij bij haar projecten betrekt, is de commissie positief. De uitvoerenden zijn goed en de commissie waardeert het dat Holla deze mensen aan zich weet te binden. Wel ontbeert de aanvraag reflectie op het feit dat Karina Holla zelf niet zal spelen in de voorgenomen producties. In het verleden drukte zij een herkenbaar stempel op de voorstellingen. In dat licht ziet de commissie dan ook een risico dat de producties minder oorspronkelijk zullen zijn.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Compagnie Karina Holla als zwak. Positief vindt de commissie de analyse van het mimelandschap en de eigen positie daarbinnen. Vanuit die positionering is een gerichte marketingstrategie mogelijk. Het marketingplan in de aanvraag is volgens de commissie echter standaard en gedateerd. De grote nadruk op jongeren in het publieksbereik is niet doordacht. De commissie vindt dat het aanbod niet klopt met de doelgroep. De aanvraag stelt zelf dat het publiek voornamelijk uit vrouwen van 30 tot 60 jaar bestaat, met uitzondering van de Randstad, waar de bezoekers ook 18 tot 40 jaar zijn. Dit is een magere doelgroepenanalyse, maar bevestigt wel de onbekendheid met jongeren. Een omslag naar een jongerenpubliek is op basis van de marketing en positionering volgens de commissie niet aannemelijk.
Resultaten uit het verleden en de plannen voor de toekomst maken de beoogde groei van het aantal voorstellingen en bezoekers niet realistisch. Het gezelschap heeft de drempelnorm van 40 voorstellingen per jaar de afgelopen jaren niet gehaald. Beide nieuwe producties zullen volgens de aanvraag 40 keer spelen. De commissie acht die afzet te optimistisch. In de huidige situatie op de markt is het volgens de commissie geen voordeel dat Karina Holla zelf de verkoop van de voorstellingen op zich neemt, ondanks het voordeel van het persoonlijke contact. Met name voor de verkoop aan scholen, wat voor Compagnie Karina Holla een nog nauwelijks ontgonnen circuit is, zou een ervaren intermediair meer vertrouwen geven dat het beoogde aantal voorstellingen verkocht zal worden.
Tot slot neemt de groep een risico door de begrote inkomsten niet breder te spreiden. Naast de publieksinkomsten zijn de overige eigen inkomsten beperkt. In het verleden heeft het gezelschap op een aantal coproducenten mogen rekenen, maar uit de aanvraag blijken geen afspraken voor de komende periode. Ook wordt er niet gerekend op bijdragen van andere publieke of private fondsen. De groei in de publieksinkomsten is volgens de commissie erg optimistisch begroot, omdat die grotendeels moet komen uit meer voorstellingen op scholen en meer jongeren in het publiek. Wanneer die inkomsten tegenvallen, leunt de begroting zwaar op het gevraagde subsidie van het Fonds. Uit het plan blijken geen samenwerkingsverbanden, die een kleine instelling als Compagnie Karina Holla verder zouden kunnen brengen op organisatorisch vlak. Ten slotte merkt de commissie op dat de financiële basis van de organisatie niet sterk is; zowel de liquiditeit als de solvabiliteit is zwak.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie rekent het aanbod van Karina Holla tot de subdiscipline bewegingstheater/mime. Dit aanbod wordt in Nederland voornamelijk door het Fonds gesubsidieerd. Hoewel binnen enkele gezelschappen in de basisinfrastructuur makers met een mimeachtergrond actief zijn, wordt noch in de basisinfrastructuur, noch in het ongesubsidieerde circuit veel bewegingstheater geproduceerd. Vanwege het belang dat de commissie aan deze subdiscipline hecht, beoordeelt zij de bijdrage van Karina Holla aan de pluriformiteit als ruim voldoende. Binnen het aanbod in de subdiscipline bewegingstheater/mime is dat van Karina Holla echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding per saldo als ruim voldoende. Door de vestigingsplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert Compagnie Karina Holla geen bijdrage aan de spreiding. De voorstellingen worden volgens het plan in verhouding veel buiten de grote steden gespeeld en daarmee draagt Compagnie Karina Holla bij aan de spreiding van het aanbod.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Compagnie Karina Holla doet geen subsidieaanvraag bij provincie of gemeente.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Schreeuw niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 240.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000