NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

INSTANT COMPOSERS POOL (ICP)

Instant Composers Pool

inleiding

De Instant Composers Pool (ICP) werd opgericht in 1967 en is gevestigd in Amsterdam. De Instant Composers Pool is een 10-koppig orkest dat muziek speelt die ‘instant’ wordt gecomponeerd, oftewel componeren en spelen vallen samen. Grondleggers van de Instant Composers Pool zijn Misha Mengelberg en Han Bennink. De samenstelling van de pool is al jaren onveranderd en bestaat uit musici die behoren tot de top van de internationale jazz- en improvisatie scene: naast beide oprichters zijn dat Ab Baars, Michael Moore, Tobias Delius, Wolter Wierbos, Thomas Heberer, Mary Oliver, Tristan Honsinger en Ernst Glerum. De zakelijke leiding is in handen van Susanna von Canon. De missie van het orkest is volgens de aanvraag 'zowel publiek als collega musici een concept te laten meemaken waarin muziek in zijn meest pure vorm kan ontstaan en te laten ervaren dat muziek niet gebonden hoeft te zijn aan regels (...) en dat deze focus en vrij zijn van conventies kan leiden tot een energetische verbinding met het publiek waardoor muziek meer wordt dan een mooi gecomponeerde melodie'. De kernactiviteit van de Instant Composers Pool, als volledig orkest of in kleinere formaties, bestaat uit het geven van concerten. Het orkest heeft een internationale speelpraktijk op uiteenlopende locaties.
Volgens de aanvrager zijn de 'muzikale creaties onnavolgbaar, want de stukken ontstaan door wat zich op dat moment aandient en de wijze waarop de musici daar ter plekke invulling aan geven. Exacte herhaling is onmogelijk'. De Instant Composers Pool zegt zich te onderscheiden van andere ensembles in Nederland door zijn trendsettersrol binnen de improvisatiemuziek. Concept en methode zijn uniek en dienen wereldwijd als voorbeeld en inspiratiebron, aldus de aanvraag.
De speelpraktijk van het orkest kent geen afzonderlijke producties. Om die reden wordt bij de beschrijving van activiteiten geen onderscheid gemaakt tussen de circuits. Elk concert is een eigenstandig geheel, geen concert is hetzelfde. De verschillende sets worden vlak van tevoren bepaald door steeds wisselende musici. Het orkest put uit een reservoir van circa 150 muziekstukken, voornamelijk geschreven door Misha Mengelberg en een aantal andere leden van de pool, zoals Michael Moore, Ab Baars en Tristan Honsinger. Daarnaast bestaat het repertoire uit bewerkingen van jazz standards van onder andere Ellington, Monk, Nichols en Carmichael. Er worden regelmatig nieuwe stukken toegevoegd en ouder werk wordt opnieuw gearrangeerd. Door de solistische improvisaties en het improviserend samenspel klinken de composities nooit hetzelfde. De Instant Composers Pool treedt op als voltallig orkest of in deelformaties. Het orkest wil bij sommige concerten een verbintenis aangaan met andere kunstvormen: spontane improvisaties bij tekeningen van Han Bennink die door animator Udo Prinsen bij de optredens worden geprojecteerd en improvisaties op basis van citaten van jazzmusici die door de Italiaanse jazzkenner Filippo Bianchi door de jaren heen zijn verzameld. De concerten vinden plaats op jazzpodia en clubs, in theaters en kerken, op festivals, in diverse verzorgingstehuizen, op scholen, in musea en in openbare bibliotheken. Naar verwachting zijn er per jaar drie afgebakende tourneeperiodes van het voltallig orkest: twee binnen Europa en één buiten Europa.
De Instant Composers Pool wil in 2013 en 2014 jaarlijks zestig concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 140.000 euro per jaar.

De Instant Composers Pool ontvangt in de periode 2009-2012 een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 111.080 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
Tien concerten van de Instant Composers Pool zijn in de periode 2009-2011 bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Instant Composers Pool als zeer goed. Het orkest bestaat uit musici die behoren tot de wereldtop onder de improvisatoren en meester zijn op hun instrument. Met name de blazers zijn volgens de commissie uitzonderlijk goed op elkaar ingespeeld, waardoor deze sectie van ongeëvenaarde kwaliteit is. De Instant Composers Pool is één van de beste exportproducten van de New Dutch Swing en een inspiratiebron voor musici over de hele wereld. De commissie is van mening dat het orkest een zeer oorspronkelijk geluid voortbrengt, dat binnen de wereld van de geïmproviseerde muziek als zeer eigen en herkenbaar kan worden getypeerd. Op basis van de concertbezoekverslagen concludeert de commissie dat de zeggingskracht van de concerten groot is: elk concert van het collectief is een unieke en spannende belevenis.
Het repertoire is niet per se trendsettend en vernieuwend. Dat was in het verleden zeker wel het geval: het orkest was daarmee lange tijd een voorbeeld voor musici uit binnen- en buitenland die zich wilden toeleggen op de improvisatiekunst. De afgelopen jaren heeft de Instant Composers Pool een aantal bijzondere uitgaven gerealiseerd die het gehele oeuvre van het collectief in kaart brengen en conserveren voor toekomstige generaties, zoals de vele geluidsdragers, fotoboeken, studieboeken en documentaires. De commissie juicht dit toe: door deze uitgebreide manier van documenteren draagt het collectief bij aan het bewaren en versterken van de kwaliteit van de improvisatiekunst.
Voor de komende jaren zal de Instant Composers Pool de huidige concertpraktijk voortzetten. Geheel in lijn met de werkwijze van het orkest wordt in de aanvraag niet in detail ingegaan op de artistiek-inhoudelijke invulling van de concerten. Plannen ontstaan bij voorbeeld door toevallige ontmoetingen met rondreizende musici die verwantschap voelen met de stijl van de Instant Composers Pool. De commissie heeft er vertrouwen in dat deze samenwerkingen zullen leiden tot interessante concerten. De commissie is ook positief over het voornemen van het orkest om bij de concerten te werken met projecties van tekeningen en tekstcitaten als bron voor spontane improvisaties. Nieuw is dat ook de activiteiten van de individuele musici onder de vlag van de Instant Composers Pool naar buiten worden gebracht. De commissie verwacht dat ook deze kleinschaliger concerten voldoende ICP-gehalte zullen hebben. De commissie stelt echter wel dat de unieke positie en de herkenbare artistieke signatuur van de Instant Composers Pool hierdoor in het geding kunnen komen. Er zijn immers meer instellingen die geïmproviseerde muziek in kleinere bezetting brengen.

Ondernemerschap
zwak
Het ondernemerschap van de Instant Composers Pool is volgens de commissie zwak. Op zich functioneert de stichting goed en heeft het orkest een grote internationale reputatie op weten te bouwen. Daaruit spreekt een zekere mate van ondernemerschap. Desondanks plaatst de commissie een aantal kritische kanttekeningen.
De financiële gezondheid van de stichting is de laatste jaren instabiel geweest. Daar komt bij dat de samenstelling van het bestuur geen breed spectrum van kennis op het gebied van ondernemerschap weerspiegelt. Zo ontbreekt bijvoorbeeld specifieke kennis op het gebied van marketing, sponsoring en fondsenwerving. De commissie constateert dat de beheerslasten de afgelopen jaren hoog waren in verhouding tot het aantal concerten. De publieksinkomsten zijn in de periode 2009-2011 stelselmatig afgenomen, maar de aanvraag biedt hierop geen reflectie. Verder voorziet het orkest vanaf 2013, bij een gelijkblijvend aantal concerten, een stijging van ruim 70% aan publieksinkomsten ten opzichte van 2011. Ook deze toename is niet onderbouwd, er ligt geen plan aan ten grondslag en deze stijging wordt dan ook niet reëel geacht door de commissie.
Op het gebied van marketing worden veel voor de hand liggende uitspraken gedaan die niet worden onderbouwd. Zo wordt de ambitie om meer jong publiek te trekken niet ondersteund door een plan. Daarnaast biedt de website de bezoekers geen mogelijkheid zich aan te melden voor een nieuwsbrief. Er is volgens de commissie geen sprake van een samenhangende gedachte over marketing, laat staan van een strategie. De commissie is van mening dat de Instant Composers Pool zich met het oog op de toekomst meer rekenschap moet geven van het belang van cultureel ondernemerschap.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage van de Instant Composers Pool aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap als zeer goed. Binnen het genre jazz, en de geïmproviseerde jazz in het bijzonder, zijn meer ensembles actief, maar het totale aanbod is niet ruim vertegenwoordigd in vergelijking met andere muziekgenres. Daarnaast is de Instant Composers Pool als voltallig orkest uniek in zijn soort.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als ruim voldoende. Zij overweegt dat de Instant Composers Pool gevestigd is in Amsterdam, een van de vier grote steden, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. De spreiding van de activiteiten binnen Nederland is echter groot genoeg om van een ruim voldoende bijdrage aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod in Nederland te spreken.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De Instant Composers Pool heeft geen subsidie aangevraagd bij de provincie of de gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
De Instant Composers Pool heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Instant Composers Pool te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 280.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 90 € 1.500 € 135.000
Circuit midden 20 € 3.500 € 70.000
Circuit groot 10 € 7.500 € 75.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 280.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 280.000
       
Gemiddeld per jaar € 140.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000