NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

IVES ENSEMBLE

inleiding

Het Ives Ensemble werd in 1986 opgericht door pianist en artistiek leider John Snijders en is gevestigd in Amsterdam. Het ensemble heeft een vaste pool van dertien musici. De zakelijke leiding is in handen van Anneke Oele. De missie van het ensemble is het spelen van de beste moderne kamermuziek in de meest pure vorm in Nederland en daarbuiten. Het Ives Ensemble omschrijft deze missie in de aanvraag als volgt: 'met één been in de 20e eeuw, één been in de 21e eeuw en met de ogen en oren gericht op de 22e eeuw speelt het ensemble muziek voor de toekomst'.
De focus van Ives Ensemble lag aanvankelijk op het bekendmaken, vastleggen en uitvoeren van het werk van Charles Ives, maar het werkterrein werd gaandeweg uitgebreid naar andere Amerikaanse avant-gardisten zoals John Cage en Morton Feldman. Het ensemble legt zich toe op het uitvoeren van ongedirigeerde, kleiner bezette en nieuwe kamermuziek. De laatste jaren wordt meer toenadering gezocht tot de wereld van de beeldende kunst met gevolgen voor zowel de speelplekken als de uitvoeringspraktijk.
Het ensemble hecht veel waarde aan kwaliteitsbewaking, diepgang en authenticiteit. Veel van de werken worden naar eigen zeggen zelden door anderen uitgevoerd. Het artistieke beleid wordt volgens de aanvrager gevoed door de honger naar het ongehoorde en het vinden van een gedurfde balans tussen ‘highbrow’, ‘lowbrow’, en ‘nobrow’. Volgens de aanvrager neemt het ensemble een bijzondere plaats in binnen het muzikale landschap vanwege het unieke en tevens toegankelijke repertoire dat elders niet of nauwelijks te horen is. Het Ives Ensemble werkt samen met een keur aan grote en kleine instellingen op het gebied van muziek en beeldende kunst.
In het kleine zalencircuit richt het ensemble zich met name op concerten met een educatief karakter. Deze concerten komen tot stand in samenwerking met de kunstvakopleidingen in Groningen, Enschede en Utrecht en worden gegeven op alternatieve speelplekken zoals kunstgaleries, het Teylers Museum, de Ketelfactory en de Paviljoens.
Voor de middelgrote zalen wordt een aantal projecten geprogrammeerd, zoals de serie ‘Artist’s Choice’ (een programma dat wordt ingevuld in samenspraak met een beeldend kunstenaar), een serie componistenportretten op zondagmiddag in De Duif in Amsterdam en concerten in samenwerking met het Stedelijk Museum in Amsterdam. Voor de grote zalen biedt het Ives Ensemble groter bezette programma’s met de nadruk op muziek van de afgelopen 25 jaar. Iedere twee jaar zal een muziektheaterproductie worden gerealiseerd met werken van onder anderen Christopher Fox en Andrew Hamilton. Daarnaast worden in samenwerking met de zalen één- en meerdaagse festivals geïnitieerd rond componisten, speciale gebeurtenissen en bijzondere thema’s.
Het Ives Ensemble wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks veertig concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 131.250 euro per jaar.

Het Ives Ensemble ontving in de periode 2009-2012 een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 252.369 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de periode 2009-2011 zijn vijf concerten van het Ives Ensemble bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het Ives Ensemble als voldoende.
De spelkwaliteit van de afzonderlijke musici is uitstekend, alsmede de uitvoeringskwaliteit van het ensemble als geheel. Het samenspel wordt gekenmerkt door een goede balans en homogeniteit. De commissie is zeer positief over de uitvoering van 'Die Kammersá¤ngerin' van Richard Rijnvos en ziet deze kameropera als een geslaagde synergie tussen muziek en beeld. Het Ives Ensemble is trouw gebleven aan zijn doelstelling zich exclusief te richten op het uitvoeren van ongedirigeerde, niet-bewerkte kamermuziek uit de 20e en 21e eeuw en heeft volgens de commissie een oorspronkelijke visie op dit repertoire. De keuze voor het werken zonder dirigent pakt echter niet altijd gelukkig uit: het kan leiden tot een gebrek aan precisie. Als voorbeeld noemt de commissie het programma 'Zweite Heimat', waarbij de complexiteit van de werken volgens de commissie de aanwezigheid van een dirigent vereiste. De commissie meent dat het Ives Ensemble een tamelijk introverte uitstraling heeft op het podium en weinig open staat voor het publiek. Dit komt de zeggingskracht van de concerten niet ten goede en staat volgens de commissie bovendien haaks op de wens om de beoogde balans te vinden tussen ‘highbrow’, ‘lowbrow’, en ‘nobrow’.
In de komende jaren wordt het huidige artistieke beleid gecontinueerd, met het verschil dat het Ives Ensemble meer concerten wil geven en vaker in een kleinere bezetting wil gaan spelen. De aanvraag zelf maakt een weinig avontuurlijke indruk en de commissie acht de plannen op meerdere onderdelen niet goed onderbouwd. Zo formuleert het Ives Ensemble de wens om nadrukkelijk een verbinding te leggen tussen muziek en beeldende kunst. Wat aan deze wens ten grondslag ligt en hoe dit de zeggingskracht van de concerten zal beïnvloeden, wordt in de aanvraag onvoldoende uitgewerkt. De commissie hecht hieraan, omdat deze keuze een stempel drukt op het beleid voor de komende jaren met, volgens het ensemble, ingrijpende gevolgen voor zowel speelplekken als de uitvoeringspraktijk.
De activiteiten die het Ives Ensemble voornemens is te ontwikkelen op de kunstvakopleidingen, plannen voor cursussen en het partnerschap met het Stedelijk Museum zijn niet uitgewerkt. De concerten in galeries lijken kleinschaligheid en versnippering tot gevolg te hebben, zonder dat de noodzaak daartoe wordt uitgelegd of duidelijk wordt gemaakt welke meerwaarde dit oplevert. Substantiële samenwerking met uiteenlopende partners wordt genoemd, maar er wordt niet uiteengezet waar deze samenwerking uit bestaat en wat deze oplevert voor het ensemble, dan wel voor de samenwerkingspartner, waardoor de oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de voorgenomen producties niet te beoordelen is. Een reflectie op de toekomstplannen op basis van de ervaringen uit het verleden ontbreekt.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van het Ives Ensemble als zwak. De beoogde groei van het aantal activiteiten van jaarlijks circa 22 naar 40 concerten vanaf 2013 wil het ensemble realiseren door het verhogen van het aantal concerten in kleinere bezettingen en het organiseren van concerten in eigen beheer. De commissie stelt dat deze ontwikkeling een ongewenst effect heeft op de bedrijfsvoering; uit de cijfers blijkt dat bij een nagenoeg verdubbeld aantal concerten het aantal bezoekers gelijk blijft. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de kleinschaliger aanpak van de activiteiten, echter in de aanvraag wordt hierop niet gereflecteerd. Bovendien is deze uitkomst in strijd met de door het Ives Ensemble geformuleerde doelstelling om nieuw publiek te bereiken. Daarnaast worden de gemiddelde publieksinkomsten ten opzichte van de voorgaande periode bijna gehalveerd. De forse verhoging van de gemiddelde marketinguitgaven ten opzichte van die in de periode 2009-2012 is daarmee weinig zinvol.
De overige eigen inkomsten zouden in de periode 2013-2014 volgens de aanvraag vertienvoudigen ten opzichte van 2011. De manier waarop het ensemble dit wil realiseren is onvoldoende uitgewerkt en de commissie vindt - gezien de beperkte resultaten op het gebied van private financiering - dat de verwachtingen ten aanzien van mecenaat, een vriendenclub, crowdfunding en sponsorwerving via particuliere bedrijven te hoog gespannen zijn.
De visie op de marketing is mager uitgewerkt en de doelgroepen zijn in zeer algemene bewoordingen omschreven. De 'goed geïnformeerde bezoeker' en 'belangstellenden van boven de zestig jaar' acht de commissie te weinig specifiek om daar een effectieve strategie op los te kunnen laten.
Het Ives Ensemble concerteert meerdere keren per jaar in Muziekgebouw aan 't IJ, heeft een eigen serie in Felix Meritis en in De Duif. Daarnaast bestaan plannen voor concerten in Club Trouw en is er sprake van een samenwerkingsverband met het Stedelijk Museum. Meer dan de helft van de activiteiten vindt straks plaats in de standplaats, waardoor het risico groot is dat de afzetmarkt verzadigd raakt. Zij stelt dat een gedegen onderbouwing van de haalbaarheid van de plannen, welke ontbreekt in de aanvraag, hier op zijn plaats was geweest.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van het Ives Ensemble aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap als ruim voldoende. Binnen het genre hedendaagse muziek zijn meer ensembles actief, maar het totale aanbod is niet ruim vertegenwoordigd in vergelijking met andere muziekgenres.
De activiteiten van het Ives Ensemble zijn daarmee onderscheidend, de aanvrager levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit, maar is niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het Ives Ensemble als neutraal. Ruim de helft van de activiteiten vindt plaats in standplaats Amsterdam en de spreiding van de activiteiten naar de regio is niet substantieel.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Het Ives Ensemble heeft bij de gemeente een structurele subsidie aangevraagd van 125.000 euro.
Als deze aanvraag wordt gehonoreerd is er sprake van een substantiële gemeentelijk bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Ives Ensemble niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 262.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000