NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

OPERA PER TUTTI!

VoorUit

inleiding

De stichting VoorUit, werkend onder de naam Opera per Tutti!, is gevestigd in Amsterdam. Zakelijk leider is Hedwig van Paesbrugge, artistiek leider is mezzosopraan Mylou Mazali, geassisteerd door bariton Sinan Vural. Sinds 2007 is Opera per Tutti! van start gegaan met een jaarlijkse voor- en najaarsserie vanuit de Amsterdamse Vondelkerk. Vanaf 2009 is de stichting landelijk gaan werken.
Volgens de aanvraag is de missie van de stichting het op een unieke en toegankelijke manier aanbieden van opera aan een breed publiek en hen laten genieten. Tevens wil de stichting een podium (en vrije repertoirekeuze) bieden aan talentvolle, gemotiveerde zangers en bijzonder jong talent. Verder wil de stichting naar eigen zeggen minder draagkrachtige muziekliefhebbers in staat stellen een betaalbaar operaconcert bij te wonen, het imago van opera versterken en het opera-erfgoed verspreiden. De stichting doet dit door lage entreeprijzen te vragen, een participatieprogramma met koren op te zetten en de samenwerking met de conservatoria van Amsterdam en Den Haag te intensiveren.
De kernactiviteit van Opera per Tutti! is het verzorgen van operaconcerten op geschikte locaties, waarbij een aantal zangers, begeleid door een pianist, grote aria’s en ensembles uit de operaliteratuur ten gehore te brengen. Opera per Tutti! probeert zoveel mogelijk mensen te interesseren voor het genre opera. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid vormen daarbij de sleutelwoorden. Een typische Opera per Tutti!-avond bestaat uit een levendige afwisseling van aria’s en ensembles, gekozen uit verschillende populaire opera’s van componisten als Verdi, Bizet, Rossini en Puccini. De circa 150 zangers die verbonden zijn aan Opera per Tutti! dragen zelf stukken aan en er wordt geput uit eerdere operaconcerten. De artistieke leiding selecteert de stukken en brengt er samenhang in aan.
Voor de komende jaren staan de volgende activiteiten op stapel: Opera per Tutti!-concerten, een reprise van de kinderopera 'The Noise of Opera' en een opleidingsproject in samenwerking met de conservatoria van Amsterdam en Den Haag. Daarnaast wil de stichting een participatieproject met koren realiseren. In heel Nederland worden twaalf amateur-operakoren benaderd, waarmee in 2013 acht concerten worden geproduceerd en in 2016 nog eens vier. Voorafgaand aan de concerten worden workshops gegeven aan alle deelnemers. Met het koor wordt een op maat gemaakt programma tot stand gebracht.
Opera per Tutti! wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal negentig concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 102.000 euro per jaar.

Opera per Tutti! wordt in de periode 2009-2012 niet structureel gesubsidieerd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de kwaliteit van Opera per Tutti! als voldoende.
Het vakmanschap van de deelnemende zangers is volgens de commissie adequaat, maar zeker niet van uitzonderlijk niveau. Op basis van de meegezonden registraties constateert de commissie dat er behoorlijke kwaliteitsverschillen zijn tussen de zangers en dat de ensembles op sommige momenten precisie missen. De commissie is ook kritisch over de kinderopera, die in de ogen van de commissie slechts een beperkte zeggingskracht heeft. Er zijn in Nederland aanbieders van kindermuziektheater die producties van een veel hoger niveau brengen.
De stichting heeft een enthousiaste, bevlogen, maar ook wat rommelige aanvraag geschreven. In de aanvraag wordt gesteld dat er behoefte is aan toegankelijke, laagdrempelige en betaalbare operaconcerten, maar de aanvraag maakt niet duidelijk waarop deze aanname is gebaseerd. Er is - gezien het feit dat de meeste concerten in eigen beheer worden georganiseerd - geen sprake van een echte vraag vanuit de podia. Niettemin vindt de commissie het streven om opera dichter naar de mensen te brengen sympathiek. Zij is echter kritisch over de artistieke visie van de stichting. De aanvraag maakt niet duidelijk op grond waarvan de medewerkers per productie worden geselecteerd en het zeer grote aantal deelnemers aan Opera per Tutti! doet de commissie twijfelen aan de kwaliteitseisen die de stichting stelt aan de individuele zangers. Aan de voorstellingen ligt volgens de commissie nauwelijks een artistiek concept ten grondslag; eerder is het zo dat de artistieke leiding op basis van de repertoirewensen van de zangers een rode lijn probeert de ontdekken en op basis daarvan een voorstelling in elkaar zet. Dat levert vrolijke, gevarieerde, maar weinig oorspronkelijke opera-avonden op.
De stichting ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd op het gebied van talentontwikkeling. De commissie is positief over deze ambitie, maar plaatst vraagtekens bij de uitwerking van de plannen. De samenwerking met de conservatoria krijgt gestalte in een opleidingstraject dat gericht is op tweedejaars conservatoriumstudenten. Omdat er bij de aanvraag geen intentieverklaringen van de conservatoria zitten, is het moeilijk te beoordelen of deze plannen doorgang zullen vinden. Ook maakt de aanvraag niet duidelijk hoe de initiatieven van Opera per Tutti! op het gebied van talentontwikkeling zich verhouden tot de eigen talentontwikkelingstrajecten van de conservatoria, zoals de Dutch National Opera Academy.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Opera per Tutti! als goed. De artistieke en zakelijke leiding werken met veel enthousiasme aan een sterke positionering van de stichting, wat zich uit in gestaag stijgende bezoekersaantallen door de jaren heen. De financiële positie van de stichting is gezond: de stichting heeft tot nu toe laten zien in staat te zijn met bijzonder weinig ondersteuning een respectabel aantal concerten te kunnen organiseren.
De commissie plaatst een kritische kanttekening bij de samenwerking die de stichting met amateurkoren wil aangaan. De samenwerking is primair ingegeven door repertoirewensen en de aanvraag laat niet zien of deze samenwerking een positieve invloed heeft op het verdienmodel van de stichting.
In de aanvraag worden opmerkelijke doelgroepen genoemd (operahaters en twijfelaars, buurtbewoners); de opsomming laat zien dat er over na is gedacht. Voor een instelling die met zo weinig middelen zoveel activiteiten organiseert, vindt de commissie de marketingparagraaf opmerkelijk compleet. Er is over diverse deelaspecten van de concertmarketing nagedacht, er staan verfrissende marketingmiddelen in de aanvraag genoemd en het geheel straalt veel enthousiasme en ambitie uit.
De commissie merkt ten overvloede op dat de zakelijk leider tevens secretaris van het bestuur is, hetgeen volgens het Fonds Podiumkunsten niet verenigbaar is met Cultural Governance.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Opera per Tutti! brengt de hoogtepunten uit de bekende operaliteratuur. In zekere zin is er daarmee sprake van een overlap met dat wat er binnen de basisinfrastructuur wordt aangeboden door de operagezelschappen. De manier waarop Opera per Tutti! haar aanbod brengt is echter dusdanig onderscheidend, ook binnen de groep van aanvragers bij het Fonds, dat de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod als ruim voldoende beoordeelt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De stichting is gevestigd in Amsterdam, wat geen bijzondere bijdrage aan de spreiding oplevert. De spreiding van het aanbod over de rest van het land is beperkt. De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding daarom als neutraal.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Opera per Tutti! heeft een bijdrage van 50.000 euro gevraagd aan de gemeente Amsterdam.
Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
De stichting Vooruit heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Opera per Tutti! te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 204.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 82 € 2.000 € 164.000
Circuit midden
Circuit groot 8 € 5.000 € 40.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 204.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000