NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ORKATER (MUZIEKTHEATER)

Orkater

inleiding

Orkater is een in Amsterdam gevestigd, landelijk opererend gezelschap van makers dat nieuw geschreven, nieuw gecomponeerde en nieuw vormgegeven, muziektheatrale mengvormen ontwikkelt, produceert en presenteert. De dagelijkse leiding wordt gevormd door directeur Marc van Warmerdam, zakelijk leider Nicolien Luttels en hoofd techniek/lichtontwerper Stefan Dijkman.
Orkater stelt zich ten doel onderscheidende voorstellingen te maken die door de eigenheid van vorm, inhoud en uitvoering bijdragen aan een rijkgeschakeerd Nederlands theaterlandschap. Verder beoogt Orkater de positie van het eigentijds muziektheater in Nederland te versterken en het maken van nieuw muziektheater te bevorderen door in het kader van Orkater/De Nieuwkomers jonge muziektheatermakers te stimuleren en te begeleiden.
Het zijn de individuele makers die in een wisselende mate van collectiviteit kunst maken in het gebied tussen muziek en theater. Cruciaal in de visie van Orkater op zijn eigen werk is het belang dat gehecht wordt aan de samenhang van het grote geheel. Het is de kracht om in de optelsom van de producties (muziek en theater, groot en klein, complex en toegankelijk) de artistieke vrijheid van de maker te garanderen, het potentiële publiek te bereiken en de zakelijke doelen te realiseren.
Orkater vraagt aan voor twee muziektheaterproducties in het grotezalencircuit. In 2013 wordt 'Nachtasiel', een vlijmscherpe, snoeiharde rock-'n-rollvoorstelling over de uitkomst van de crisis, primaire behoeften en basale driften, dertig keer gespeeld. De beoogde bewerker van de tekst van Maksim Gorki is Tom Lanoye, de regie is van Michiel de Regt, en Erik van der Horst heeft de muzikale leiding. Een grote cast van minimaal twaalf acteurs en musici wordt aangevuld met een achtkoppig koor. In 2014 volgt 'Een Pure Formaliteit', een thriller gebaseerd op een film van Giuseppe Tornatore over een verdachte en een rechercheur die elkaar steeds beter leren kennen. Het libretto en de compositie zijn van de hand van Micha Hamel. Pierre Bokma en Porgy Franssen spelen de rollen en een trompettist en Cello8tet Amsterdam tekenen voor de muziek. Deze voorstelling wordt vijftig keer gespeeld.
Orkater wil in de komende twee jaar 551 voorstellingen spelen en vraagt binnen de sector muziektheater voor tachtig voorstellingen 300.000 euro per jaar aan.

Het Fonds Podiumkunsten subsidieert Orkater in de periode 2009-2012 structureel met een bedrag van 1.649.744 euro per jaar. Adviseurs van het Fonds hebben 21 voorstellingen van 12 verschillende producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De muziektheatercommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Orkater als goed. Het werk van Orkater is zeer divers van aard, wordt in verschillende circuits gepresenteerd en heeft volgens de commissie desondanks altijd herkenbaarheid. Het muziektheater komt in de producties van Orkater tot uiting in voorstellingen waar de muziek soms een ondersteunende en soms een meer dragende rol heeft. De noodzaak tot samenwerking is bij Orkater altijd artistiek gemotiveerd en de commissie vindt verder dat het gezelschap een bijzondere bijdrage levert aan de ontwikkeling van het genre muziektheater door jonge groepen als Susies Haarlok en Via Berlin te begeleiden en concrete speelmogelijkheden te bieden, ook op het grote podium.
De muziektheatercommissie blikt vooral terug op de grotezaalvoorstellingen van de afgelopen jaren, omdat die het beste aansluiten bij de producties waarvoor Orkater hier aanvraagt. In de voorstelling 'Ultimo' was sprake van groot vakmanschap van de acteurs Ariane Schluter en Porgy Franssen en van cellist Haakon Austbá¸, maar een integratie van theater en muziek bleef volgens de commissie achterwege. In 'De Meisjes van Mussolini' zongen de actrices sterk, maar de commissie was kritisch over de regie en het eindresultaat. In 'Breaking the News' had de muziek een mooie, versterkende functie in het dramaturgisch verloop van de voorstelling. En in 'Richard III' streden een goed zingende Gijs Scholten van Aschat en de door The Sadists gedreven uitgevoerde muziek van Tom Waits om de hoofdrol in een succesvolle voorstelling die een groot publiek inspireerde. Het oordeel over deze producties is wisselend, maar de kwaliteit van de producties vertoont door de jaren heen een stijgende lijn.
De in deze aanvraag gepresenteerde projecten vindt de commissie veelbelovend. Het concept voor 'Nachtasiel' spreekt tot de verbeelding: een rauwe voorstelling met acterende muzikanten en musicerende acteurs die zelf de muziek componeren, van Poolse tango en jazz tot hysterische rock-'n-roll die wordt geconfronteerd met Russisch-orthodoxe koormuziek. De commissie heeft vertrouwen in de beide jonge talenten, regisseur Michiel de Regt en muzikaal leider Erik van der Horst. Een toezegging van Tom Lanoye voor de bewerking van de tekst zou volgens de commissie zorgen voor een mooie balans tussen jong en oud in het artistieke team.
In het plan voor 'Een Pure Formaliteit' herkent de commissie de signatuur van librettist en componist Micha Hamel. Een psychologische thriller als muziektheater, de actualisering van het negentiende-eeuwse melodrama, de instrumentatie met acht celli en een elektronisch vervormde trompet, een partituur die ruimte biedt aan de acteurs om hun tempo en timing te variëren en twee topacteurs als Pierre Bokma en Porgy Franssen zijn ingrediënten die de commissie overtuigen.
Ten overvloede merkt de commissie hierbij op dat zij met deze aanvraag slechts een klein deel van de plannen van Orkater kan beoordelen. De grote impact die het werk van Orkater op het muziektheatergenre als geheel en de ontwikkeling daarvan heeft, is volgens de commissie van waarde en van belang.

Ondernemerschap
zeer goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Orkater als zeer goed. Het gezelschap kent al jaren een solide en stabiele bedrijfsmatige organisatie. Financieel gezien is de organisatie gezond. Orkater werkt samen met veel sterke partners, zoals Toneelgroep Amsterdam en Bos Theaterproducties, en heeft goede relaties met podia en festivals.
Het gezelschap bereikt een groot en gevarieerd publiek en kan zich wat dat betreft meten met de stads- en regiogezelschappen. Publieksbereik en -werving is bij Orkater een integraal onderdeel van de activiteiten. Dat blijkt ook uit het stevige marketingplan, waarin het gezelschap zich helder positioneert. Orkater bedient alle speelcircuits en speelt de facto voor een breed publiek: zowel het geoefende theaterpubliek als gezinnen met jonge kinderen en liefhebbers van popmuziek. Door goede publiciteit slaagt het gezelschap erin het juiste publiek voor de juiste voorstellingen te vinden. Het lukt het gezelschap ook uitstekend om zo nu en dan een 'hype' te creëren, waarmee een breder publiek wordt bereikt. Orkater haalt daarmee de landelijke media waarbij het gretig gebruik maakt van de free publicity die dat oplevert.
Orkater heeft een scherpe blik op de spreiding van inkomsten over subsidies en eigen inkomsten. Het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen heeft constant grote aandacht bij Orkater. Daarbij zal het gezelschap zich ook meer richten op fondsenwerving en particuliere ondersteuning. Het gezelschap schat de financiële risico’s volgens de commissie realistisch in. De ervaring heeft geleerd dat de veelheid en diversiteit aan activiteiten er bij Orkater voor zorgen dat per kalenderjaar de financiële resultaten uiteenlopen. Voor de komende jaren toont het gezelschap stabiliteit en realisme door een begroting te maken die gelijke tred houdt met het gemiddelde van de vorige jaren.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie vindt de bijdrage van Orkater aan de pluriformiteit van het muziektheaterlandschap aanzienlijk. Met de in deze aanvraag gepresenteerde producties onderscheidt Orkater zich, omdat het nieuw muziektheater betreft dat voor de grote zaal wordt gemaakt, een circuit dat tot nog toe vooral voorbehouden was aan de opera.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Met als vestigingsplaats Amsterdam levert Orkater geen bijdrage aan de landelijke spreiding van instellingen. De spreiding van de voorstellingen door de rest van Nederland speelt zich vooral in de vier grote steden af. De commissie vindt dat Orkater geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding van het aanbod in de Nederlandse regio's.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
In de huidige subsidieperiode ontvangt Orkater geen bijdragen van de gemeente of de provincie. Orkater heeft voor de komende periode bij de gemeente Amsterdam 540.000 euro op jaarbasis aangevraagd. Als dit bedrag wordt toegekend, is er in relatie tot de totale begroting en de twee bij het Fonds ingediende aanvragen sprake van een stevige lokale bijdrage. Deze bijdrage wordt, verdeeld over de aanvraag bij muziektheater en de aanvraag bij theater, gewaardeerd als twee keer ruim voldoende.

Toeslag
niet van toepassing
Orkater vraagt geen toeslag aan.

conclusie

De commissie adviseert de muziektheateraanvraag van Orkater te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 600.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden
Circuit groot 80 € 7.500 € 600.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 600.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 600.000
       
Gemiddeld per jaar € 300.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000