NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TG LANGE MANNEN

i 2 3

inleiding

Toneelgroep Lange Mannen is een collectief bestaande uit Rob de Kuiper, Janfie van Strien, Gustav Borreman, Marielle van Sauers, Bas Steenstra en Bas Zuyderland. Tg Lange Mannen werkt in deze samenstelling samen sinds 2007 en maakt jeugdtheater voor kinderen van drie tot negen jaar. De standplaats van het gezelschap is Amsterdam.
Tg Lange Mannen staat naar eigen zeggen voor eigenzinnige, muzikale voorstellingen, gespeeld in een epische, levendige en transparante stijl en open naar het publiek toe. De onderwerpen komen voort uit de eigen fascinatie, interesse en waarneming. Toegankelijk theater waarin grote thema's niet geschuwd worden, zoals integratie, uitzettingsbeleid, scheiding, vooroordelen, pesten, mensenrechten, maar ook universele zoals liefde, vriendschap, moed, trouw et cetera. De groep wil kinderen uit alle lagen van de bevolking een kans bieden het rijke, diffuse en verwarrende leven te leren omarmen. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe teksten en bewerkingen van klassieke vertellingen. De acteurs spelen met veel rolwisselingen en zichtbare schakelingen tussen verteller en personage. In de voorstellingen wordt veel gezongen en live muziek gemaakt. Culturele diversiteit speelt in die zin een rol dat het als gegeven wordt beschouwd, er wordt kleurenblind gecast en eenieders verhaal verdient een plek.
Tg Lange Mannen wil in de jaren 2013 en 2014 twee nieuwe producties en twee reprises realiseren. In 2013 wordt 'Mijn' (voor zeven jaar en ouder) gemaakt, een intermenselijk drama dat vertelt over een kind van twaalf dat gewerkt heeft in de hel van de Coltanmijnen in Oost-Congo. In 2014 maakt de groep 'In 80 minuten om de wereld' (voor zes jaar en ouder), een actueel, muzikaal, theatraal avontuurlijk verhaal gebaseerd op de klassieker van Jules Verne en herschreven door Nirav Christophe. Als herneming komen 'Zijn' en 'Zeemist' uit 2012 in aanmerking. Bestaande producties worden doorgespeeld op plekken waar weinig theateraanbod is in het project Theaterweken, waaraan educatieve activiteiten worden gekoppeld voor basisscholen en naschoolse opvang uit de buurt (in Amsterdam). Daarnaast ontwikkelt Tg Lange Mannen het Verrassingstheater op basisscholen, waarin het gezelschap klassen onaangekondigd verrast met theaterscènes en zo tegelijk reacties bij de kinderen peilt op bepaalde onderwerpen.
In totaal wil Tg Lange Mannen in 2013 en 2014 92 voorstellingen spelen in de kleine en middelgrote zalen, waarbij 12.000 bezoekers worden verwacht. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 153.000 euro.

Tg Lange Mannen ontvangt geen meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Wel heeft het Fonds in de afgelopen jaren enkele projectsubsidies toegekend.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Tg Lange Mannen als voldoende. Zij vindt het collectief een interessante combinatie van vakmatig goede makers, die tezamen vitaliteit uitstralen. Marielle van Sauers is een goede schrijfster en Gustav Borreman is een aansprekende acteur. Ook Janfie van Strien waardeert de commissie als een muzikant met een goed gevoel voor muziektheater. In de voorstellingen worden de onderdelen bij elkaar gebracht in een kenmerkende stijl, die een oorspronkelijke signatuur kunnen worden: energiek en fysiek muziektheater met veel spelplezier en muzikaliteit. De commissie vindt echter wel dat het de producties aan een strakke regie ontbreekt. Dat leidt tot een te grote mate van ongestructureerdheid, doordat te veel onderdelen en verhalen door en naast elkaar lopen. De producties worden dan stuurloos en verliezen aan zeggingskracht. Dit was onder andere het geval bij 'Prinsesje Arabella' en 'Eén voor Allen, Allen voor Eén'. Dit risico wordt volgens de commissie nog niet voldoende onderkend.
Het algemene plan voor 2013-2014 spreekt op zich tot de verbeelding. Tg Lange Mannen kiest voor originele onderwerpen waarmee de wereld wordt verkend voor het jonge publiek. Het zijn plannen met inhoud en relevantie, waarbij thema's worden aangestipt als immigratie en mensenrechten. Dit soort thematiek komt in het jeugdtheater weinig aan de orde en vormt aldus volgens de commissie een welkome aanvulling.
De uitwerking van de thema's in de projectplannen is volgens de commissie echter niet voldoende overtuigend. De plannen missen een dwingende samenhang en de groep mist een heldere artistieke lijn. Hoewel in het algemene beleidsplan Tg Lange Mannen heeft opgeschreven hoe de groep zich verhoudt tot de verschillende elementen van het werk, zoals taal, stijl, muziek, vormgeving en diversiteit, zijn de voorstellingsconcepten op deze punten onvoldoende uitgewerkt om een goed beeld te krijgen van de producties. In een aantal gevallen is bovendien nog niet duidelijk wie wat gaat doen, de regie is soms niet helder, de planning evenmin.
De verschillende projecten wisselen ook sterk in artistieke vorm en kwaliteit. De productie 'Mijn' spreekt het meest tot de verbeelding. Het is een belangwekkend onderwerp waar Marielle van Sauers en Gustav Borreman naar verwachting goed mee uit de voeten zullen kunnen. Het plan voor het 'Verrassingstheater' overtuigt onvoldoende. De werkmethode is slechts summier beschreven en maakt onvoldoende duidelijk wat voor soort materiaal of reacties Tg Lange Mannen zoekt bij de kinderen. Op basis van de projectplannen wordt bovendien niet helder hoe dat materiaal vervolgens een plek krijgt. Daarvoor zijn ook de beschrijvingen van 'Bar is Boos' en 'Liesje onder de appelboom' nog te mager uitgewerkt. Ten slotte wordt het project 'Zeemist', dat in reprise wordt genomen, niet besproken in de aanvraag. Dat is een gemis, aangezien de productie nog in première moet gaan eind 2012.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie vindt het ondernemerschap van Tg Lange Mannen voldoende. Het gezelschap werkt al jaren op projectbasis en is daarin succesvol: er wordt op veel plekken gespeeld en over het algemeen voor goed gevulde zalen. Uit het plan blijkt dat het gezelschap vanzelfsprekend nadenkt over de afzet van de voorstellingen, middels bijvoorbeeld contacten met scholen en educatieve pakketten. De bezoekersaantallen zijn goed en uit het plan spreekt een duidelijke wens om nog meer speelplekken en bezoekers te bereiken. Ook voor de komende jaren verwacht de instelling voldoende eigen inkomsten te verwerven. Daarbij wordt samengewerkt met ervaren en vertrouwenwekkende partners, zoals voor de verkoop, acquisitie, promotie en het relatiebeheer en voor de educatieve programma's. Daarnaast staat voor najaar 2012 nog een project samen met MC gepland, wat een passende coproducent is.
Kritische kanttekeningen plaatst de commissie in de eerste plaats op een punt van de bedrijfsvoering. Het plan bevat slordigheden die de beoordeling bemoeilijken. Zo ontbreken belangrijke financiële gegevens over de afgelopen periode, waardoor de financiële gezondheid van de groep niet goed te beoordelen valt. Over de voorgaande jaren zijn gegevens niet consistent ingevuld, waardoor vergelijking met de begroting lastig is. Ook blijven op belangrijke punten vragen onbeantwoord. Zo valt aan de ingediende begroting en resultaten van de afgelopen jaren op dat de publieksinkomsten gaan dalen in 2013-2014. Dat stemt niet overeen met de beschreven inzet op meer speelplekken en meer bezoekers. Als effect neemt de afhankelijkheid van subsidie toe volgens de ingediende begroting. Dit had in de aanvraag helderder toegelicht of onderbouwd moeten worden. Over het algemeen krijgt de commissie op basis van de meegestuurde cv's de indruk dat er onder de betrokken makers en de leden van het bestuur slechts beperkte kennis van en ervaring met ondernemerschap is. Dat is in haar ogen een risico, gezien de beoogde stap van projectorganisatie naar een structureel gesubsidieerde organisatie.
Kritische kanttekeningen plaatst de commissie ook bij de marketing en publieksbenadering. Dit deel is opvallend summier in de aanvraag, gezien de prestaties in het verleden en de bijna vanzelfsprekende manier waarop de makers publieksbereik belangrijk lijken te vinden. De marketingmiddelen worden genoemd zonder dat sprake is van een duidelijke onderbouwing, strategie of structuur. Het plan mist een heldere positionering ten opzichte van andere aanbieders van jeugdtheater, van waaruit marketing en publieksbenadering kunnen worden opgezet. Dit vindt de commissie een gemiste kans, want de artistieke visie en signatuur zijn goed beschreven, dus de makers weten goed wie ze zijn en wat ze willen maken. De betrokkenheid van een ervaren bureau voor de publiciteit lijkt in de aanvraag niet te zijn ingezet voor het marketing- en publiciteitsplan.
Tot slot plaatst de commissie kanttekeningen bij de haalbaarheid van de Verrassingstheater-projecten. Dergelijke projecten met scholen zijn intensief en tijdrovend voor de organisatie, zeker voor een relatief kleine groep als Tg Lange Mannen. Het is in het plan niet duidelijk met welke partner hiertoe wordt samengewerkt. Gezien de beperkte middelen die de genoemde nieuwe speelplekken over het algemeen hebben ligt hier ook een risico voor de inkomsten. Daar had het plan een betere onderbouwing moeten geven. De commissie plaatst aldus vraagtekens bij de realiseerbaarheid van dit concept.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie constateert dat er naast Tg Lange Mannen veel instellingen zijn in Nederland die zich bezig houden met jeugdtheater, zowel gezelschappen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. Echter, in vergelijking met deze andere instellingen onderscheidt Tg Lange Mannen zich vanwege de aandacht voor wat de aanvrager 'de culturele periferie' noemt. De vanzelfsprekendheid waarmee aandacht voor culturele diversiteit in het werk van het gezelschap verweven zit, onderscheidt het volgens de commissie binnen het aanbod van jeugdtheater. Het aanbod van Tg Lange Mannen is binnen het bestaande aanbod echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De bijdrage aan de spreiding van activiteiten over Nederland beoordeelt de commissie als neutraal. De groep is gevestigd in Amsterdam, waar de groep ook veel voorstellingen geeft. Uit de aanvraag blijkt dat de groep verder vooral speelt in Rotterdam en de regio's West en Zuid. Er worden maar heel beperkt voorstellingen gespeeld in de regio's Noord, Midden en Oost. Daarmee levert de groep geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van voorstellingen over het land.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Tg Lange Mannen vraagt geen structurele bijdrage van de gemeente Amsterdam of provincie Noord-Holland.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Tg Lange Mannen niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 153.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000