NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THE EX

Ex

inleiding

The Ex is een underground band gevestigd in Wormer. De vier leden van The Ex (Andy Moore, Katherina Bornefeld, Terrie Hessels en Arnold De Boer) zijn allen verantwoordelijk voor het zakelijke en artistieke beleid, voeren het management van de band en brengen via het eigen label Ex Records cd’s op de markt. In de afgelopen 32 jaar speelde The Ex zo’n 1.600 keer in Europa, Noord-Amerika, Canada, Rusland en Afrika en maakte de band meer dan 25 cd’s.
The Ex begon in 1979 als punkband, maar in de loop der jaren ontwikkelde de muziek zich tot een mix van muzikale invloeden als rock, jazz-improvisatie en wereldmuziek. Volgens The Ex is de muziek steeds herkenbaar als vernieuwende ‘Ex-muziek’ met typische ritmische gitaren, het herkenbare, bijna Afrikaanse drumwerk en de cryptische, ironische zang. The Ex wil muziek maken met hart en ziel, zonder oog op commercie, trends of verwachtingen, maar voortdurend nieuwsgierig en op zoek naar artistieke grenzen en uitdagingen. The Ex richt zich de laatste jaren op drie pijlers: 'The Ex & Brass Unbound', 'The Ex + Ethiopië' en 'The Ex 4-piece'.
Voor de komende jaren wil de band een nieuw programma ontwikkelen dat een combinatie is van deze reeds lopende, maar nog in ontwikkeling zijnde projecten. Het doel van het project is om het aantal concerten in Nederland te vergroten en nieuw publiek te bereiken. 'The Ex & Brass Unbound' is een samenwerking van The Ex met wisselende Nederlandse en internationale topmuzikanten uit de jazz en geïmproviseerde muziek. 'The Ex + Ethiopië' is een samenwerking van The Ex met musici uit Ethiopië: concerten worden aldaar maar ook in Europa gespeeld. Een hechte artistieke band – en internationale faam - is gegroeid met de 76-jarige saxofoonlegende Getatchew Mekuria. 'The Ex 4-piece' betreft de activiteiten van de band zelf. De samenstelling van de band in het nieuwe project is flexibel en hangt af van de locatie. In de grote setting wordt gedacht aan extra dansers en een grote blazerssectie.
The Ex wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks vijftig concerten realiseren. Hiervoor wordt een bedrag gevraagd van 142.500 euro.

The Ex ontvangt geen structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten, provincie of gemeente.
The Ex heeft enkele malen internationaliseringssubsidies van het Fonds ontvangen.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van The Ex als voldoende. Zij kent The Ex als een eigenzinnige, onafhankelijke band die een herkenbare muzikale koers vaart. In zijn lange bestaansgeschiedenis heeft The Ex een oorspronkelijk muzikaal idioom ontwikkeld, dat wars is van trends binnen de (pop)muziek. De uitvoeringskwaliteit van de band getuigt volgens de commissie van vakmanschap en wordt gekenmerkt door een strakke, overrompelende speelstijl. Met zijn sterke live-reputatie is The Ex behalve in Nederland een graag geziene gast op verschillende podia en festivals over de hele wereld. Ondanks het feit dat The Ex geworteld is gebleven in de pop, speelt de band regelmatig met grootheden uit andere muziekgenres, zoals jazz, geïmproviseerde- en wereldmuziek en weet daarmee internationale kruisbestuivingen te bewerkstelligen. De commissie heeft waardering voor de maatschappelijke betrokkenheid die The Ex weet te integreren in zijn projecten. Zo werd met het project 'The Ex en de Shellelle Saxofoon in Ethiopië' naast concerten en workshops ter plekke een saxofoon-reparatieproject opgezet.
Ondanks het enthousiasme over de kwaliteiten van de band is de commissie zeer kritisch over de aanvraag voor de periode 2013-2014. Afgezien van het feit dat deze niet is ingericht volgens de richtlijnen van het Fonds, constateert zij dat er in de aanvraag geen sprake is van een artistieke visie, noch van een onderbouwing daarvan. De kern van het plan is tweeledig. Ten eerste heeft The Ex zich ten doel gesteld (weer) meer concerten in Nederland te spelen. Ten tweede wil The Ex een programma ontwikkelen dat een combinatie is van twee verschillende projecten die de groep in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd: 'The Ex & Brass Unbound' en 'The Ex + Ethiopië'. Met dit programma wil de band de toename van concerten in Nederland bewerkstelligen.
De commissie constateert dat de artistieke motivatie van het project onvoldoende is onderbouwd. Dat er volgens de aanvrager sprake zou zijn van een uniek project en van een verrassende kruisbestuiving is als inhoudelijke motivatie te mager. De commissie zou bijvoorbeeld meer informatie verwachten over welke kruisbestuiving de band voor ogen staat, en wat dit betekent voor de artistieke- en repertoireontwikkeling van The Ex.
Dit wordt versterkt door het feit dat in de aanvraag ook feitelijke informatie ontbreekt over de beide projecten die worden gecombineerd. Daardoor wordt de commissie niet in staat gesteld zich een beeld te vormen van de zeggingskracht en oorspronkelijkheid van het gebodene. Essentiële informatie, zoals bijvoorbeeld wie de gastmusici zijn en waarom voor hen gekozen is, ontbreekt. Noch geeft The Ex uitleg over de toevoeging van dansers aan de concerten, zoals bijvoorbeeld over de aard van de dans en welke rol deze speelt binnen dit project.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van The Ex als voldoende. Naar haar mening wordt de bedrijfsvoering van The Ex gekenmerkt door efficiëntie en een projectgerichte werkwijze. Hoewel de financiële gezondheid gemeten aan de liquiditeit en solvabiliteit van de stichting instabiel is, blijkt uit de kostenstructuur dat de organisatie zeer efficiënt te werk gaat. De beheerslasten zijn laag en de eigen inkomsten zijn uitzonderlijk hoog in verhouding tot het gemiddelde in de sector. Vanwege het feit dat The Ex een goed lopende internationale concertpraktijk en een uitstekende reputatie heeft opgebouwd, en bovendien de organisatie in eigen hand houdt, opereert de groep in financieel opzicht nagenoeg zelfstandig.
Desondanks plaatst de commissie enkele kanttekeningen bij de uitwerking van het ondernemerschap in de aanvraag. Zo is geen visie geformuleerd op het gebied van risicospreiding van inkomstenbronnen, noch lijkt er sprake te zijn van werving van private middelen. Evenmin is uitgelegd waarom de overige eigen inkomsten vanaf 2013 drastisch dalen. De keuze voor het kleine en middelgrote podiumcircuit voor een programma met een relatief grote bezetting van een band met uitstekende internationale reputatie, is in de ogen van de commissie wellicht te bescheiden. De verhouding kosten en publieksinkomsten dreigt uit balans te raken.
Tot slot is de commissie kritisch over de marketing en het publieksbereik. The Ex wil met het nieuwe programma vaker in Nederland spelen en nieuw publiek bereiken. De beoogde speelcircuits - jongerencentra, jazz- en rockclubs, en kleinere zalen van schouwburgen – vereisen volgens de commissie een geheel eigen benadering. Daarom vindt zij het opmerkelijk dat een concreet verkoop- en speelplan in de aanvraag ontbreekt.
De aanvraag van The Ex wekt de indruk dat de Nederlandse speelmarkt opnieuw veroverd moet worden. De ambitie om nieuw Nederlands publiek te bereiken wordt echter niet ondersteund door een plan. Op het gebied van marketing ontbreekt volgens de commissie een visie en strategie. Er wordt niet ingegaan op concrete marketingacties en een analyse van de relevante doelgroepen ontbreekt.
Ten overvloede merkt de commissie op dat de aanwezigheid van drie bandleden in het bestuur van Stichting Ex op gespannen voet staat met de normen van good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie plaatst het werk van The Ex binnen het genre popmuziek. Binnen dit genre vinden in Nederland erg veel activiteiten plaats, voor het merendeel buiten de systematiek van het Fonds Podiumkunsten en de basisinfrastructuur. De activiteiten van The Ex zijn binnen de popmuziek onderscheidend te noemen, vanwege de grensverleggende muzikale en interculturele dwarsverbanden die de groep weet te realiseren. De commissie oordeelt op grond hiervan dat de bijdrage van The Ex aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap ruim voldoende is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van podiumkunsten in Nederland als zeer goed. The Ex is gevestigd in Wormer en voert in de regio regelmatig activiteiten uit. Om die reden kan gesproken worden van een goede inbedding in de regionale culturele infrastructuur. De spreiding van de voorgenomen activiteiten buiten de grote steden in Nederland is substantieel.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
niet van toepassing
The Ex heeft geen bijdrage gevraagd aan de provincie of gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
The Ex heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van The Ex te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
De commissie adviseert de aanvraag te honoreren voor een bedrag van 122.500 euro. Dit bedrag wijkt af van het bedrag in de aanvraag, omdat de aanvrager bij de berekening van het gevraagde bedrag een fout heeft gemaakt.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 285.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 20 € 1.000 € 20.000
Circuit midden 70 € 2.500 € 175.000
Circuit groot 10 € 5.000 € 50.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 245.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000