NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

DE VIOOLDAGEN

St. Nationale Vioolconcoursen Iordens en Davina van Wely

inleiding

De Viooldagen wordt de naam van de overkoepelende organisatie van drie vioolconcoursen voor verschillende leeftijdsgroepen. De Iordens Viooldagen (voor violisten van zes tot zestien jaar) worden gehouden in de even jaren, en het Davina van Wely Vioolconcours (voor vijftien- tot en met zeventienjarigen) en het Nationaal Vioolconcours Oskar Back (voor - bijna - professionele musici) worden gehouden in de oneven jaren, vanaf 2013. Met de bundeling van de drie concoursen wil de organisatie aankomend viooltalent een uitgebalanceerd traject aanbieden, aldus de aanvraag.
De organisatie is in handen van de Stichting Nationale Viooldagen Iordens en Davina van Wely, met als uitvoerend producent Noortje Zanen.
De voorliggende subsidieaanvraag bij het Fonds behelst alleen het Oskar Back-concours.
De doelstelling is het opsporen, onderwijzen en begeleiden van jong Nederlands viooltalent door het aanbieden van een samenhangend ontwikkelingstraject. De aanvrager heeft de ambitie om uiteindelijk een gidsfunctie te vervullen voor de Nederlandse vioolgemeenschap. De Viooldagen wil het niveau van het Nederlandse vioolspel handhaven en zo mogelijk verhogen en daarmee een bijdrage leveren aan de westerse klassiekemuziektraditie. Door het verplicht stellen van het spelen van een hedendaags werk van een Nederlandse componist (in opdracht van De Viooldagen), wil men deze traditie tevens een impuls geven. De jury bestaat uit internationale topviolisten en oud-prijswinnaars.
De eerste editie van De Viooldagen, die het Nationaal Vioolconcours Oskar Back en het Davina van Wely Concours omvat, duurt drie weken en wordt gehouden in Den Haag en Amsterdam; de finale van het Oskar Back vindt plaats in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Naast de voorrondes en de finale wordt een randprogrammering aangeboden, zowel aan het publiek als aan de deelnemers en hun docenten. Door de bundeling van de drie concoursen en het feit dat er nu elk jaar een evenement plaatsvindt, wil men meer belangstelling genereren bij het publiek en de media en eventueel sponsoren. Het is de bedoeling dat het concours een meer festivalachtig karakter krijgt.

De voorloper van De Viooldagen, het Nationaal Vioolconcours, bestaat sinds 1967 en wordt vanaf het begin ondersteund door het Rijk. Het Davina van Wely Concours werd in de afgelopen periode financieel ondersteund door het Fonds Cultuurparticipatie.
In 2008 is door Stichting Studiefonds Oskar Back een subsidieaanvraag ingediend voor vierjarige subsidie bij het Fonds. Deze werd niet gehonoreerd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie is van mening dat het Oskar Back-concours van grote waarde is voor de Nederlandse vioolwereld. Het concours heeft een (inter)nationale uitstraling en een lange staat van dienst. Er is sprake van uitstekend vakmanschap van de kandidaten, en vanwege de constante aanwas van potentiële deelnemers weet het concours dit niveau door de jaren heen te handhaven. Ook de jury bestaat uit musici van internationale statuur. Voor het verplichte moderne werk heeft de organisatie steeds gerenommeerde componisten weten aan te trekken.
De commissie ziet het hoge niveau van het concours zelf echter te weinig terug in de voorliggende plannen. Zij verbaast zich erover dat de voorgenomen bundeling van de drie vioolconcoursen, waarvan vier jaar geleden ook al sprake was, nog steeds geen beslag heeft gekregen en opnieuw als initiatief gepresenteerd wordt. De plannen voor deze samenwerking zijn bovendien artistiek-inhoudelijk erg algemeen uitgewerkt. De aanvrager zegt een ‘uitgebalanceerd leer- en ervaringstraject’ aan te bieden aan de deelnemers, maar dit aspect is weinig ontwikkeld in de aanvraag.
Ondanks de mager uitwerkte plannen beoordeelt de commissie de kwaliteit van De Viooldagen, vanwege de onomstreden statuur van het concours, als goed.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
goed
De commissie vindt dat er sprake is van een goede bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Het concours is een belangrijk meetmoment voor jong viooltalent in Nederland en het winnen van het concours heeft voor veel laureaten een belangrijke stap in hun (internationale) carrière betekend. Wel is de commissie van mening dat het concours, op grond van zijn statuur, voor de begeleiding een orkest van hoger niveau aan zich zou mogen binden. Daarbij vindt zij dat de uitstraling van het evenement, in verhouding tot de reputatie die het concours heeft binnen de vioolwereld, daarbuiten tamelijk beperkt blijft.
De commissie is positief over het feit dat de organisatie een compositieopdracht verstrekt aan een hedendaagse componist en daarmee een bijdrage levert aan de vernieuwing van het vioolrepertoire.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie stelt vast dat de financiële situatie van de stichting zeer goed is; de instelling beschikt over een groot eigen vermogen, in de vorm van instrumenten die in haar bezit zijn. De commissie is echter kritisch over de uitwerking van de begroting. Zo stelt zij vast dat het concours voor de periode 2013-2014 rekent op een forse groei van de overige eigen inkomsten, maar dat nergens wordt toegelicht hoe men deze denkt te realiseren. De verdrievoudiging van de opbrengsten uit private middelen acht de commissie dan ook niet realistisch. Verder vindt zij de publieksinkomsten laag voor een concours met een dergelijke uitstraling. De aanvrager geeft weliswaar aan dat men streeft naar een stijging van het aantal betalende bezoekers in 2013, maar dit vertaalt zich niet in de begrote publieksinkomsten, die zelfs sterk dalen in 2013. Ook de financiële bijdragen van de samenwerkingspartners zijn beperkt.Ten slotte is de commissie kritisch over de plannen voor marketing en publiciteit. De profilering van de doelgroepen is ontoereikend en de plannen om deze doelgroepen te bereiken zijn summier uitgewerkt. De website van De Viooldagen is weinig aantrekkelijk en nauwelijks actueel. Wel ziet de commissie kansen in de samenwerking met de NTR, die door de tv- en radio-uitzendingen meer publiciteit kan genereren.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van een bijzondere bijdrage aan het Nederlandse muziekaanbod. Het repertoire dat tijdens De Viooldagen ten gehore wordt gebracht, wordt volop op diverse Nederlandse podia en festivals gepresenteerd.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De Viooldagen worden gehouden in Amsterdam. Daarmee is er geen sprake van een bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De Stichting Nationale Viooldagen Iordens en Davina van Wely vraagt geen subsidie aan de gemeente Amsterdam.

Toeslag
niet van toepassing

conclusie

De commissie constateert dat ze de aanvraag van de Stichting Nationale Viooldagen Iordens en Davina van Wely goed beoordeelt op de artistieke kwaliteit en de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten, maar dat er veel kanttekeningen zijn bij het ondernemerschap. Daarbij is er geen sprake van een bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod of aan de landelijke spreiding. De commissie adviseert de aanvraag alleen te honoreren als het budget dat toelaat en dan met een bedrag van 50.000 euro, zijnde het bedrag voor concoursen.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 50,000
Basissubsidie per editie € 50,000
Toeslagniet van toepassing
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *